Sở hữu cách

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 1.874 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Sở hữu cách

  -The noun’s + noun : chỉ dùng cho những danh từ chỉ người và hoặc động vật ,không dùng cho đồ vật
  Ex: The student’s book,the cat’s leg

  -Đối với những danh từ số nhiều đã có sẵn “s” ở đuôi chỉ cần dùng dấu phẩy
  Ex: The students’book

  -Nhưng đối với danh từ đổi số nhiều đặc biệt không “s” ở đuôi vẫn dùng đầy đủ ‘s
  Ex: The children’s toy (child đổi sang số nhiều là chidren)Danh từ đơn
  +Những danh từ tận cùng bằng s ,x ,ch ,sh thêm es
  glass-glasses,box-boxes,branch – branches ,brush – brushes
  +Những danh từ tận cùng bằng o thêm es:
  Hero-heroes ,potato – potatoes ,tomato –tomatoes
  Một số danh từ nguồn gốc nước ngoài không theo quy tắc này Piano-pianoes,dynamo-dynamos,photo-photos
  +Những danh từ tận cùng bằng y đứng sau một phụ âm trước khi thêm s đổi thành ie
  Lady-ladies ,fly-flies ,contry – coutries
  +Những danh từ tận cùng bằng y đứng sau một nguyên âm chỉ cần thêm s
  Boy-boys,toy-toys,day-days
  +Những danh từ tận cùng là f hoặc fe bỏ f hoặc fe thêm ves
  Wife-wives,life –lives
  Tuy nhiên vẫn có một số danh từ có đuôi là f hoặc fe không tuân theo quy tắc đó cliff-cliffs,handkerchief-handkerchiefs,roof-roofs
  Có một số viết được cả 2 cách:scarf-scrarfs hoặc scraves
  Wharf – wharfs hoặc wharves
  +một số danh từ ko theo các quy tắc trên : man –men ,woman –women ,child – children,tooth-teeth,foot-feet , mouse – mice ,louse – lice,sheep – sheep ….
  Danh từ ghép :
  +thường là thêm s đằng sau EX:armchair- armchairs…
  Nhưng đối với những danh từ ghép có man ,woman thì phải đổi cả cả man và woman
  EX:manservant-menservants
  +một số danh từ ghép với phó từ hoặc giới từ thêm s vào đằng trước
  Sister-in-law=>sisters-in-law

  -Nếu có hai danh từ thì danh từ thì ‘s sẽ ở danh từ đứng sau
  Ex: Paul and Peter’s room

  -Đối với những tên riêng hoặc danh từ số ít có sẵn “s” chỉ cần dấu phẩy

  Ex: the boss’car ,Agnes’ room

  -Nó được dùng cho thời gian (năm , tháng ,thế kỉ )
  The 1990’s events

  -Có thể dùng cho các mùa trong năm trừ mùa xuân hoặc mùa thu.Nếu dùng sở hữu cách cho hai mùa đó thì người viết đã nhân hóa nó
  EX: The autumn’s leaf:Chiếc lá của nàng thu

  -Dùng cho tên các công ty lớn ,các quốc gia
  Ex: China ‘s food

  -Đối với các cửa hiệu có nghề nghiệp đặc trưng chỉ cần dùng danh từ với dấu sở hữu
  Ex: in a florist’s

  -Dùng trước một số danh từ bất động vật chỉ trong một số thành ngũ
  Ex: a stone’s throw from
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP