Sở hữu cách

Newsun

Born to be Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.427
-The noun’s + noun : chỉ dùng cho những danh từ chỉ người và hoặc động vật ,không dùng cho đồ vật
Ex: The student’s book,the cat’s leg

-Đối với những danh từ số nhiều đã có sẵn “s” ở đuôi chỉ cần dùng dấu phẩy
Ex: The students’book

-Nhưng đối với danh từ đổi số nhiều đặc biệt không “s” ở đuôi vẫn dùng đầy đủ ‘s
Ex: The children’s toy (child đổi sang số nhiều là chidren)Danh từ đơn
+Những danh từ tận cùng bằng s ,x ,ch ,sh thêm es
glass-glasses,box-boxes,branch – branches ,brush – brushes
+Những danh từ tận cùng bằng o thêm es:
Hero-heroes ,potato – potatoes ,tomato –tomatoes
Một số danh từ nguồn gốc nước ngoài không theo quy tắc này Piano-pianoes,dynamo-dynamos,photo-photos
+Những danh từ tận cùng bằng y đứng sau một phụ âm trước khi thêm s đổi thành ie
Lady-ladies ,fly-flies ,contry – coutries
+Những danh từ tận cùng bằng y đứng sau một nguyên âm chỉ cần thêm s
Boy-boys,toy-toys,day-days
+Những danh từ tận cùng là f hoặc fe bỏ f hoặc fe thêm ves
Wife-wives,life –lives
Tuy nhiên vẫn có một số danh từ có đuôi là f hoặc fe không tuân theo quy tắc đó cliff-cliffs,handkerchief-handkerchiefs,roof-roofs
Có một số viết được cả 2 cách:scarf-scrarfs hoặc scraves
Wharf – wharfs hoặc wharves
+một số danh từ ko theo các quy tắc trên : man –men ,woman –women ,child – children,tooth-teeth,foot-feet , mouse – mice ,louse – lice,sheep – sheep ….
Danh từ ghép :
+thường là thêm s đằng sau EX:armchair- armchairs…
Nhưng đối với những danh từ ghép có man ,woman thì phải đổi cả cả man và woman
EX:manservant-menservants
+một số danh từ ghép với phó từ hoặc giới từ thêm s vào đằng trước
Sister-in-law=>sisters-in-law

-Nếu có hai danh từ thì danh từ thì ‘s sẽ ở danh từ đứng sau
Ex: Paul and Peter’s room

-Đối với những tên riêng hoặc danh từ số ít có sẵn “s” chỉ cần dấu phẩy

Ex: the boss’car ,Agnes’ room

-Nó được dùng cho thời gian (năm , tháng ,thế kỉ )
The 1990’s events

-Có thể dùng cho các mùa trong năm trừ mùa xuân hoặc mùa thu.Nếu dùng sở hữu cách cho hai mùa đó thì người viết đã nhân hóa nó
EX: The autumn’s leaf:Chiếc lá của nàng thu

-Dùng cho tên các công ty lớn ,các quốc gia
Ex: China ‘s food

-Đối với các cửa hiệu có nghề nghiệp đặc trưng chỉ cần dùng danh từ với dấu sở hữu
Ex: in a florist’s

-Dùng trước một số danh từ bất động vật chỉ trong một số thành ngũ
Ex: a stone’s throw from
 
Top