Sở hữu cách có thể bạn đã quên!

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.429
 • Khi mới học tiếng anh hoặc lâu chúng ta không dùng đến cũng có thể nhầm lẫn khi sử dụng sở hữu cách trong tiếng anh. Đây là mục tóm tắt về cách dùng sở hữu cách và tài liệu tiếng anh toàn tập từ A-Z(ko thiều gì) cho starter. Chúc mọi người học tiếng anh tốt. Thân!
 • - The noun's+ noun: chỉ được dùng cho những danh từ chỉ người hoặc động vật, không dùng cho các đồ vât.
 • ex: The student's book, the cat's legs
 • - Đối với danh từ số nhiều có sẵn " s" ở cuối chỉ cần dùng dấu phẩy
 • ex: the students' book
 • Nhưng đối với những danh từ số nhiều đặc biệt không " s" ở đuôi vẫn phải dùng đầy đủ dấu sở hữu cách
 • ex: the children's toys , the people's willing
 • Nếu có hai danh từ cùng đứng ở sở hữu cách thì danh từ nào đứng gần danh từ bị sở hữu hơn mang dấu sở hưu.
 • ex: Thinh and Minh's balls
 • Đối với những tên riêng hoặc danh từ có sắn " s" ở cưối có thể chỉ cần dùng dấu phẩy và nhấn mạnh đuôi khi đọc hoặc dùng sở hữu cách và phải thay đổi cách đoc. Tên riêng không dùng " the" đằng trước
 • ex: The boss' car = the boss's car( đọc là : bosiz)
 • Sở hữu cách cũng được dùng cho thời gian( year, month, century..)
 • ex: the 21st century's prospects, the 1990's events
 • Dùng cho các mùa trừ mùa xuân và mùa thu( srping and autumn). Nếu dùng sở hữu cách cho hai mùa này thì người viết đã nhân cách hóa chung. Ngày nay người ta dùng các mùa trong năm như một tính từ cho các danh từ đằng sau, ít dùng sở hữu cách
 • ex: the autumn's leaf
 • Dùng cho tên các công ty lớn các quốc gia
 • Ex: china's food
 • Đối với các cửa hiệu có nghề nghiệp đặc trưng chỉ cần dùng noun và dấu sở hữu cách
 • ex: the Michael's( các tiệm ăn), in a florist's
 • Dùng trước một số danh từ bất động vật chỉ trong một số idm( thành ngữ)
Link down ngữ pháp tiếng anh A-Z( ko thiếu gì) cho starter: GRAMMAR-A-Z
 
Hiệu chỉnh:
Top