Slide ppt chương 3 kế toán TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn

gaconueh2005

https://www.facebook.com/Rainetrip/
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Đây là tài liệu của học viện tài chính-khoa KT
Nội dung slide như sau :
  1. Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ và các khỏan đầu tư dài hạn
  2. Phân lọai TSCĐ và đánh giá TSCĐ
  3. Kế tóan chi tiết TSCĐ
  4. Kế tóan tổng hợp TSCĐ hữu hạn và vô hạn
  5. Kế toán hao mòn TSCĐ
Kế tóan nghiệp vụ khác về TSCĐ
ST
Chúc các bạn học tốt
 

Đính kèm

  • G Bai 03.rar
    474,5 KB · Lượt xem: 203
Top