1. gaconueh2005

  gaconueh2005 Nothing is forever... Thành viên thân thiết

  Slide ppt chương 3 kế toán TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn

  Đây là tài liệu của học viện tài chính-khoa KT
  Nội dung slide như sau :
  1. Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ và các khỏan đầu tư dài hạn
  2. Phân lọai TSCĐ và đánh giá TSCĐ
  3. Kế tóan chi tiết TSCĐ
  4. Kế tóan tổng hợp TSCĐ hữu hạn và vô hạn
  5. Kế toán hao mòn TSCĐ
  Kế tóan nghiệp vụ khác về TSCĐ
  ST
  Chúc các bạn học tốt
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...
Chủ đề liên quan - Slide ppt chương Diễn đàn Date
Download 150+ Mẫu Slide PowerPoint Đẹp Mắt Cho Báo Cáo Thuyết Trình Giáo Án Thư viện tài liệu 15/11/2018
Slide bài giảng ppt tham khảo môn nguyên lí thống kê kinh tế Tài chính - Ngân hàng 5/10/2013
Bài giảng 10 chuơng môn marketing căn bản tham khảo Tài chính - Ngân hàng 28/9/2013
Slide ppt tổng quan về thị trường tài chính Tài chính - Ngân hàng 17/8/2013
Slide ppt chương kế toán tiền và khoản trich theo lương Tài chính - Ngân hàng 17/8/2013
Slide bài giảng ppt quản trị hành chính văn phòng ( ĐH Duy Tân) Quản trị kinh doanh 28/6/2013

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP