1. gaconueh2005

  gaconueh2005 https://www.facebook.com/Rainetrip/ Thành viên thân thiết

  Slide ppt chương 3 kế toán TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn

  Đây là tài liệu của học viện tài chính-khoa KT
  Nội dung slide như sau :
  1. Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ và các khỏan đầu tư dài hạn
  2. Phân lọai TSCĐ và đánh giá TSCĐ
  3. Kế tóan chi tiết TSCĐ
  4. Kế tóan tổng hợp TSCĐ hữu hạn và vô hạn
  5. Kế toán hao mòn TSCĐ
  Kế tóan nghiệp vụ khác về TSCĐ
  ST
  Chúc các bạn học tốt
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...
Chủ đề liên quan - Slide ppt chương Diễn đàn Date
chương trình trong máy tính Hỏi đáp tin học 13/11/2020
viết chương trình Pascal Hỏi đáp tin học 13/11/2020
Căn cứ Fort Detrick -nơi chôn vùi bí mật về chương trình kiểm soát tâm trí CIA Bản tin sinh viên 8/9/2020
Tổng hợp giáo án word lớp 1, 5 bộ sách chương trình đổi mới Phổ thông 5/9/2020
Toán Toán 10: Chương IX Phổ thông 5/8/2020
Toán Toán 10: Chương VIII Phổ thông 5/8/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP