Slide bài giảng về quản trị tài chính dài hạn

gaconueh2005

https://www.facebook.com/Rainetrip/
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Nội dung :
Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi
Trái phiếu chuyển đổi
Trái phiếu kèm chứng quyền
Tín dụng thuê mua​
ST
 

Đính kèm

  • Chuong 8 - Quan tri tai chinh dai han [Compatibility Mode].pdf
    287,2 KB · Lượt xem: 292
Top