Slide bài giảng toán cao cấp

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Chương hàm số
Nội dung :
 1. Các khái niệm hàm số
 2. Cách xác định hàm sốố
 3. Hàm số ngượợc
 4. Hàm lượng giác ngược
 5. Hàm hyperbolic
ST
 

Đính kèm

 • toan_1_Bai_2_Hamso.ppt
  514 KB · Lượt xem: 569
Hiệu chỉnh:
Chương giới hạn hàm số
Nội dung :
 1. Ý tưởng giới hạn hàm số
 2. Định nghĩa đơn giản giới hạn hàm số
 3. Định nghĩa chặt chẽ giới hạn hàm số
 4. Tính chất giới hạạn
 5. Giới hạn đặc biệt
 6. Giới hạn kẹp
ST
 

Đính kèm

 • toan_1_Bai_3_GHan_Hamso.ppt
  296,5 KB · Lượt xem: 422
Hiệu chỉnh:
Chương vô cùng lớn-vô cùng bé
Nội dung :
 1. Vô cùng bé
 2. So sánh Vô cùng bé
 3. Vô cùng bé tương quan
 4. Dùng Vô cùng bé tính giới hạn
 5. Qui tắc ngắt bỏ Vô cùng bé
 6. Vô cùng lớn
 7. So sánh Vô cùng lớn
 8. Qui tắc ngắt bỏ Vô cùng lớn
 9. Hàm liên tục
 10. Tính chất hàm liên tục trên một đoạn
ST
 

Đính kèm

 • toan_1_Bai_4_VCBe_LTuc.ppt
  299 KB · Lượt xem: 407
Hiệu chỉnh:
Chương đạo hàm
Nội dung :
 1. Định nghĩa đạo hàm
 2. Dùng định nghĩa tính đạo hàm
 3. Đạo hàm ẩn
 4. Đạo hàm lượng giác ngược
 5. Đạo hàm theo hàm số
 6. Đạo hàm cấp cao
ST​
 

Đính kèm

 • toan_1_Bai_05_Dham.ppt
  318,5 KB · Lượt xem: 311
Hiệu chỉnh:
Chương Định lí Taylor
Nội dung :
 1. Các định lí trung bình
 2. Định lí Roll
 3. Định lí Lagrange
 4. Khai triển Taylor
 5. Khai triển Mac -laurint
ST
 

Đính kèm

 • toan_1_Bai_06_Taylor.ppt
  182 KB · Lượt xem: 299
Hiệu chỉnh:
Chương Kĩ năng Taylor
Nội dung:
 1. Khai triển cơ bản :Mũ ,lượng giác,hyberbolic
 2. Khai triển cơ bản :lũy thừa , ln(1+x)
 3. Khai triển cơ bản :7 hàm
 4. Khai triển Mac-laurint : Tổng ,hiệu ,tích,
 5. Khai triển Mac-laurint với hàm thương
 6. Khai triển Mac-laurint với hàm hợp
 7. Ứng dụng taylor :tính gần đúng
 8. Ứng dụng taylor : tìm giới hạn
 9. Vi phân
ST
 

Đính kèm

 • toan_1_Bai_07_Kynang_Taylor.ppt
  434 KB · Lượt xem: 299
Hiệu chỉnh:
Chương dãy số
Nội dung :
 1. Khái niệm dãy số
 2. Dãy tăng ,giảm ,bị chặn,dãy con
 3. Tính chất giới hạn
 4. Giới hạn kẹp
 5. Tiêu chuẩn Weirstrass : Dãy đơn điệu ,bị chặn
ST
 

Đính kèm

 • Dayso.ppt
  231 KB · Lượt xem: 307
Hiệu chỉnh:
Quay lại
Top