[Shortfic] Mitsuketa

Marcynae

Cậu có còn đứng ở đấy không?
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/7/2018
Bài viết
96
M I T S U K E T A

| Written by Annabeth Marcynae |
| On-going |
| The characters belong to Aoyama Gosho |
| Romantic, OOC |
| K |

---
- Rốt cuộc ta đã tìm thấy em rồi, Shiho.
- Không, chàng đã tìm thấy em từ trước. Chỉ là, bây giờ đã muộn rồi.

---
- Tên em là Hirasaki Moriko . Không phải là Miyano Shiho.
---
- Sống nhờ tự nhiên, chết về với tự nhiên. Chàng có hiểu ý nghĩa cái tên Moriko không? Nó có nghĩa là "con của rừng".
---
- Chàng không muốn lựa chọn. Chàng lại muốn em lựa chọn. Em không muốn lựa chọn. Và mãi mãi sẽ không lựa chọn.
---

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top