Sequence Of Tenses

Newsun

In Good I Trust
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.428
Mình không bít là đã có bài này chưa, nhưng mình thấy hay nên gửi lên, có rùi thì thông cảm cho mình nha.Lâu wé rùi không lên diễn đàn
tongue.gif

Sự phối hợp của các động từ trong mệnh đề chính ( MAIN CLAUSE) và mệnh đề phụ (SUBORDINATE CLAUSE)như sau: MAIN CLAUSE SUBORDINATE CLAUSE
1/ Simple Present - Simple Present I
- Present Perfect I Present Tenses
- Present Continuous I
- Simple Future/ Near Future
- Simple Past( nếu có thời gian xác định ở quá khứ)

2/ Simple Past - Simple Past I
- Past Perfect I Past Tenses
- Past Continuous I
- Would/ was going to+ V( bar- inf )
were
- Simple Present( nếu diễn tả 1 chân lý)

3/ Present Perfect - Simple Present

4/ Past Perfect - Simple Past


Sau đây là một vài ví dụ, các bạn sẽ thấy dễ hiểu hơn.
- People have said that London has fog.
- She says she has finished her homework already.
- She said she would visit me again.
- Tom says he will visit me again.
- He says he was born in 1980.
- My teacher said that the sun rises in the East.
- Mary said that she was cooking then.
 
Top