SEA Factories Hurt by Virus / Các Nhà Máy Đông Nam Á bị Đả Thương bởi Vi-rút & Vần Đề Tiêm Chủng

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.096
Southeast Asia Factories Hurt by Virus, Vaccination Problems
Các Nhà Máy Đông Nam Á bị Đả Thương bởi Vi-rút & Vần Đề Tiêm Chủng

Intermediate Level

https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/1151173735361242

Bryan Lynn

Reuters reported on this story.
Bryan Lynn adapted the report for Learning English.
Mario Ritter, Jr. was the editor.

(Subtitled by Le Quoc An’s Listening Class)
 
Top