s.ex & CIGARETTES (Toni Braxton) Lời Dịch Anh Việt

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.022
s.ex & CIGARETTES
Toni Braxton (2019 Grammy Nomination for Best R&B Album)
(Song 69)


“s.ex & Cigarettes” is the eighth studio album by American recording artist Toni Braxton. The album is nominated for three Grammy Awards: Best R&B Performance and Best R&B Song for "Long as I Live", and for Best R&B Album at the 2019 Grammy Awards

Tell me how am I supposed to trust you
Hãy bảo sao phải là anh em đặt niềm tin vào
When I can never tell just where the hell you been?
Có bao giờ em hé môi anh ngoi ra từ xó xỉnh nào?
Am I supposed to lie alone and suffer?
Sao em phải gối chiếc chăn đơn trong đau khổ?
But you can't expect for me to just pretend
Nhưng anh nào mong cho em đó chỉ là giả bộ

Yes I do, yes I do, yes I do, I do love you
Em yêu lắm, em thương lắm, em lo lắm, em khổ tâm lắm
And you know, and you know, and you know I put up with too much
Anh biết mà, anh rõ mà, anh tỏ mà, và phận em trắc trở trần ai
Tell me why do me, why don't you act like you're supposed to?
Hãy bảo sao phải em, sao không phải anh hành xử như anh phải?
I guess you're too cold, too bold to give a fuck (= to care)
Em đoán phải lạnh, phải trơ để không lo chẳng ngại

You make me crazy, crazy
Anh làm em điên điên loạn loạn
I swear you act like you hate me, hate me
Em thề anh làm như anh hờn ghen, trách oán
How can you tell me "I love you"
Sao anh mở miệng nói câu, “Thương em lắm,”
Then do the things you do?
Rồi làm những thứ nên làm?
At least try and lie to me, lie to me
Chí ít với em thà anh lừa anh dối
Oh yeah!
Vậy thôi!
Instead, you come straight to our bed
Đổi lại, anh đến thẳng nơi mình chăn gối
Smelling like s.ex and cigarettes
Vẫn còn đậm mùi ân ái lẫn khói vàng môi

Remember when I used to catch you lying?
Vẫn còn nhớ lúc em thường quả tang anh gian dối
You would double back and cover up your dirt
Lấp liếm bẩn trò và luôn sống mặt đôi
But lately, you don't even try and hide it
Nhưng dạo này, anh không hề cố che cố giấu
It's the lies and disrespect that hurts me worse
Chính dối trá và bất trọng này khiến em càng đau

Yes I do, yes I do, yes I do, I do love you
Em yêu lắm, em thương lắm, em lo lắm, em khổ tâm lắm
And you know, and you know, and you know I put up with too much
Anh biết mà, anh rõ mà, anh tỏ mà, và phận em trắc trở trần ai
Tell me why do me, why don't you act like you're supposed to?
Hãy bảo sao phải em, sao không phải anh hành xử như anh phải?
I guess you're too cold, too bold to give a fuck (= to care)
Em đoán phải lạnh, phải trơ để không lo chẳng ngại

You make me crazy, crazy
Anh làm em điên điên loạn loạn
I swear you act like you hate me, hate me
Em thề anh làm như anh hờn ghen, trách oán
How can you tell me "I love you"
Sao anh mở miệng nói câu, “Thương em lắm,”
Then do the things you do?
Rồi làm những thứ nên làm?
At least try and lie to me, lie to me
Chí ít với em thà anh lừa anh dối
Oh yeah!
Vậy thôi!
Instead, you come straight to our bed
Đổi lại, anh đến thẳng nơi mình chăn gối
Smelling like s.ex and cigarettes
Vẫn còn đậm mùi ân ái lẫn khói vàng môi

I can't believe it, we're going through this again
Không thể tin là mình sẽ qua trò này trở lại
We're too old, and I thought you'd outgrown this
Ta đã già, và em nghĩ anh cũng khôn ra
This is driving me crazy, I can't do this no more
Trò này khiến em điên dại, không thể thế này thêm mãi
Not again, not again
Mãi mai không, không mãi mãi

You make me crazy
Anh làm em điên loạn
I swear you act like you hate me
Em thề anh làm như anh trách oán
How can you tell me "I love you"
Sao anh mở miệng nói câu, “Thương em lắm,”
Then do the things you do?
Rồi làm những thứ nên làm?
At least try and lie to me, lie to me
Chí ít với em thà anh lừa anh dối
Instead, you come straight to our bed
Đổi lại, anh đến thẳng nơi mình chăn gối
Smelling like s.ex and cigarettes
Vẫn còn đậm mùi ân ái lẫn khói vàng môi
s.ex and cigarettes
Ân ái lẫn khói vàng môi

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:
Top