Reported Speech

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.473
HT-> QK
HTTD->QKTD
HTHT->QKHT
QK->QKHT
wìll->would
this->that
here->there
ago->before
last night->the night before
tomorrow-> the following day, the next day, the day after.
yesterday->the day before, the previous day
these->those
now->then
today->that day
must->have to
ex:" I'm in hurry, my train leaves 20' "
-> she said (that) she was in hurry, her train left 20'
nếu là câu hỏi nghi vấn thì dùng if/whether
ex:'' do you know her?'' he asked me
-> he ask if I knew her.
còn nếu là câu hỏi có từ hỏi thì lấy từ hỏi làm liên từ và kết thúc bằng dấu chấm.
ex:''what's your name?'' he asked me
->he asked what my name was.

về cơ bản thì chỉ có thế thôi, nếu bạn muốn đi sâu thêm thì còn nhìu lém
smilie_goodjob.gif

good luck
 
Top