REFLEXIVE PRONƠUNS(Đại từ phản thân)

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
.TA DÙNG ĐẠI TỪ PHẢN THÂN KHI CHỦ NGỮ &TÂN NGỮ CỦA CÂU LÀ CÙNG MỘT NGỪƠI HAY MỘT VẬT
VD: Phuong is looking at herself in the mirror.
Phuong ; herself:The same person
.TA CÓ CÁC ĐẠI TỪ PHẢN THÂN SAU:
I YOU HE SHE IT WE YOU
Myself Yourself Himself Herself Itself Ourselves Yourselves
THEY
Themselvse
.TA DÙNG ĐẠI TỪ PHẢN THÂN ĐỂ NHẤN MẠNH CHỦ NGỮ HOẶC TÂN NGỮ
07.gif

*** BY + REFLEXIVE PRONOUNS
(một mình ; không ai giúp )
EX: Mary lives by herself ( Mary sống một mình)
We painted the house by ourselves (Chúng tôi tự sơn căn nhà)Reflaxive pronouns


Đại từ phản thân

1) Cách dùng:
Đại từ phản thân dùng để nhấn mạnh chủ từ, có nghĩa là chính người đó, vật đó. Trường hợp này có thể đặt ngay sau chủ từ hoặc đặt ở cuối câu.
Ví dụ:
+I myself saw her at the bank yesterday.
+They themselves make the party for their son on his birthday.
Đại từ phản thân để nhấn mạnh cho túc từ:
Ví dụ:
+ I read that letter itself (Tôi đã đọc chính bức thư ấy)
+ She’s living in that city by herself (cô ấy sống trong thành phố đó 1 mình)
2) Các đại từ phản thân:
I => myself
you => yourself / yourselves
he => himself
she =>herself
it => itself
we => ourselves
they => themselves

__________________
 
Top