1. trihuynhh

    trihuynhh Thành viên mới

    qui luật tích lũy là quy luật kinh tế hoạt động chung

    Anh Chị giúp Em câu này với ạ . ( Em tìm tài liệu khó khăn quá ...híc ) . Bằng kiến thức đã học, hãy chứng minh qui luật tích lũy là quy luật kinh tế hoạt động chung trong mọi phương thức sản xuất. Vận dụng vào nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN hiện nay ?
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP