1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Producing Food Is Raising Earth’s Temperatures / Sản Xuất Lương Thực Gia Tăng Nhiệt Độ Trái Đất

  Producing Food Is Raising Earth’s Temperatures
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  Sản Xuất Lương Thực Gia Tăng Nhiệt Độ Trái Đất

  Basic Listening

  https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/442028936956729/

  Bryan Lynn

  Bryan Lynn wrote this story for VOA Learning English, based on reports from The Associated Press, Agence France-Presse, the University of Minnesota and the United Nations. Ashley Thompson was the editor.

  (Subtitled by Le Quoc An’s Listening Class)
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Producing Food Raising Diễn đàn Date
FOOD WASTE (Advanced Listening) Lãng Phí Thực Phẩm Listening (Nghe) 16/10/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP