Prepositions

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
Mình có sưu tầm được 1 ít các động từ đi kèm với cái giới từ thông dụng
post lên cho mọi người coi
hôm nay mình post tạm 1 chút tối về post tiếp
biggrin.gif


Những động từ luôn đi với giới từ on

To be based on st: dựa trên cơ sở gì
To act on st : hành động theo cái gì
To call on sb : ghé vào thăm ai
To call on sb to do st: kêu gọi ai làm gì
To comment on st : bình luận về cái gì
To concentrate on st : tập trung vào việc gì
To congratulate sb on st : chúc mừng ai đó trong dịp gì
To consult sb on st : tham khảo ai đó về vấn đề gì
To count on st : giải thích cái gì, dựa vào cái gì
To decide on st : quyết định về cái gì
To depend on sb/st: lệ thuộc vào ai /vào cái gì


Những động từ luôn đi với giới từ from

To borrow from sb/st: vay mượn của ai /cái gì
To demand st from sb: đòi hỏi cái gì ở ai
To demiss sb from st:bãi chức ai
To demiss sb/st from: giải tán cái gì
To draw st from st : rút cái gì
To emerge from st: nhú lên cái gì
To escape from ..: thoát ra từ cái gì
To himder sb from st = To prevent st from : ngăn cản ai cái gì
To protect sb /st from : bảo vệ ai /bảo về cái gì
To prohibit sb from doing st : cấm ai làm việc gì
To separate st/sb from st/sb : tách cái gì ra khỏi cái gì / tách ai ra khỏi ai
To suffer from : chịu đựng đau khổ
To be away from st/sb : xa cách cái gì /ai
To be different from st : khác về cái gì
To be far from sb/st : xa cách ai/ cái gì
To be safe from st : an toàn trong cái gì
To be resulting from st do cái gì có kết quả


Những động từ luôn đi kèm với giới từ in
To beliveve in st/sb: tin tưởng cái gì / vào ai
To delight in st: hồ hởi về cái gì
To employ in st : sử dụng về cái gì
To encourage sb in st :cổ vũ khích lệ ai làm cái gì
To discourage sb in st : làm ai nản lòng
To be engaged in st : tham dự ,lao vào cuộc
To be experienced in st : có kinh nghiệm về cái gì
To help sb in st : giúp ai việc gì
To include st in st : gộp cái gì vào cái gì
To indulge in st : chìm đắm trong cái gì
To instruct sb in st : chỉ thị ai việc gì
To be interested in st /doing st : quan tâm cái gì /việc gì
To invest st in st : đầu tư cái gì vào cái gì
To involed in st : dính lứu vào cái gì
To persist in st : kiên trì trong cái gì
To share in st : chia sẻ cái gì
To share st with sb in st :chia sẻ cái gì với ai
To be deficient in st : thiếu hụt cái gì
To be fortunate in st : may mắn trong cái gì
To be honest in st /sb: trung thực với cái gì
To be enter in st : tham dự vào cái gì
To be weak in st : yếu trong cái gì


Những từ đi kèm với giới từ with
To angry with sb: giận dỗi ai
To be busy with st :bận với cái gì
To be consistent with st : kiên trì chung thủy với cái gì
To be content with st : hài lòng với cái gì
To be familiar (to/with ) st : quen với cái gì
To be crowded with : đầy ,đông đúc
To be patient with st :kiên trì với cái gì
To be impressed with/by : có ấn tượng /xúc động với
To be popular with : phổ biến quen thuộc

nếu có chỗ nào sai thì các bạn sửa dùm nha !
(còn nữa )


Những từ đi kèm với giới từ to

To be close to st : sát gần vào cái gì
To be contrary to sb/st : ngược với cái gì /với ai
To be dear to sb : quý giá đối với ai
To be cruel to sb : độc ác với ai
To be aqual to : ngang bằng với
To be faithful to : trung thành với
To be fatal to sb/st : sống còn với ai /cái gì
To be harmful to st : có hại cho cái gì
To be indifferent to st : hờ hững với cái gì
To be inferior to st : dưới tầm cái gì
To be liable to st : có quyền với cái gì , trách nhiệm với cái gì
To surrend to sb : nộp mình cho ai
To be new to sb: mới với ai
To be obedient to sb: ngoan ngoãn với ai
To be obvious to sb: hiển nhiên với ai
To be previous to st : diễn ra với cái gì
To be rude to sb : thô lỗ với ai
To be sensitive to st : nhậy cảm với cái gì
To be similar to st : tương tự cái gì
To be useful to st : có lợi cho cái gì


Những từ đi theo giới từ at
To be bad at st :yếu kém về cái gì
To be good/clever at st : giỏi/sắc sảo về cái gì
To be efficient at st :có năng lực về cái gì
To be expert at st : thành thạo về cái gì
To be indignant at st/sb : phẫn nộ với cái gì / với ai
To be quick at st : nhanh chóng về cái gì
To be sad at st/sb : buồn về cái gì /ai
To be slow at st /sb : chậm chạp về cái gì
To be skillful at st : khéo léo cái gì


Những từ đi theo giới từ for
To be eager for st : say sưa với cái gì
To be famous for st : nổi tiếng vì cái gì
To be fit for sb/st : hợp với ai/cái gì
To be grateful to sb for st : biết ơn ai về cái gì
To be qualified for : có đủ tư cách
To be qualified in st : có năng lực trong việc gì
To be ready for st: sẵn sàng làm việc gì
To be responsible for st : chịu trách nhiệm về cái gì
To be sufficient for st : vừa đủ cái gì
To be sorry for sb : xin lỗi ai
To be thankful for sb : cám ơn ai
To be valid for st : giá trị về cái gì
To be invalid for st : không có giá trị về cái gì
To be sorry for doing st : hối tiếc vì đã làm gì

Những từ đi kèm với giới từ about
To be sorry about st : lấy làm tiếc ,hối tiếc về cái gì
To be curious about st : tò mò về cái gì
To be doublfut about st : hoài nghi về cái gì
To be enthusiastic about st : hào hứng về cái gì
To be reluctan about st (or to ) st : ngần ngại,hừng hờ với cái gì
To be uneasy about st : không thoải mái

Những từ đi kèm với giới từ on
To be dependence on st/sb:lệ thuộc vào cái gì /vào ai
To be intent on st : tập trung tư tưởng vào cái gì
To be keen on st : mê cái gì
 
Top