Positions of Averbs

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.584
Một cái Adverb nào cũng có thể gây rắc rối khi vị trí của nó thay đổi, đúng hông nè? Tớ xin post lên đây vài cái mà tớ đã được học.
cool.gif


Really
1. She doesn't really feel well
= She's slightly unwell.
2. She doesn't feel really well.
= She's not totally well.
3. She really doesn't feel well.
= I assure you that she's not well

Only
1. She only wants to help.
= She 's trying to be helpful, not interfere.
2. Only she wants to help.
= Nobody else wants to help, only Peter.

Particularly
1. I don't particularly want to see her.
= I have no special desire to see her.
2. I particularly don't want to see her.
= She's the person I really don't want to see.
 
Top