1. thangpx0707

  thangpx0707 Thành viên mới

  Phần mềm hỗ trợ công tác đền bù giải phóng mặt bằng SLSoft

  (Giúp quản lý trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư )

  - Phần mềm SL.LandCE với tính năng mạnh mẽ, dễ sử dụng giúp quản lý xây dựng phương án đền bù một cách nhanh chóng chính xác.
  - Phần mềm đem lại hiệu quả về mặt kinh tế, thời gian, công sức, quản lý các tài liệu cồng kềnh, rà soát công việc một cách nhanh chóng.

  Với tính năng chính :
  - Hỗ trợ quản lý nhiều dự án trên một phần mềm.
  - Lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho từng hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Cả các dự án có kèm theo bản đồ hoặc không có bản đồ theo Luật Đất Đai cũng như các qui định hiện hành khác của Nhà Nước.
  - Quản lý thống nhất bảng giá đền bù theo từng dự án: Danh mục các loại đất, nhà - vật kiến trúc, cây cối – hoa màu và hỗ trợ theo quy định của ngành Địa chính, Tài chính và Xây dựng, các loại danh mục đặc trưng tuỳ theo từng địa phương, từng dự án.
  - Cập nhật, thêm bớt các danh mục tài sản, thay đổi đơn giá của các tài sản đền bù một cách đơn giản và nhanh chóng.
  - Lập hồ sơ đền bù cho chủ sở hữu (một chủ sở hữu có nhiều thửa đất khác nhau => tổng số tiền đền bù khác nhau...)
  - Cho phép đền bù theo nhiều giai đoạn khác nhau .
  - Lập quyết định và kế hoạch chi trả theo từng giai đoạn dự án.
  - Quản lý quá trình chi trả, thanh - quyết toán kinh phí bồi thường GPMB theo qui định.
  - Tra cứu thông tin hạng mục một cách nhanh chóng và chính xác thông qua hệ thống giao diện được bố trí hợp lý, đơn giản và dễ sử dụng.
  - Tính toán tổng hợp kinh phí cho các công tác bồi thường GPMB của từng giai đoạn hoặc toàn dự án.
  - Hệ thống bảng biểu đầy đủ, đa dạng cho phép theo dõi, báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp các thông tin liên quan đến từng hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
  - Kết xuất hồ sơ kĩ thuật đền bù của từng thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án.
  Hot-line: 016.66.66.58.16 or 0976.719.791 ( Mr.Thắng )


  Thanks and Best Regards,
  -----------------------------------||---------------------------------------
  Phan Xuan Thang ( Mr. )

  Chief Executive Officer – CEO
  SLSoft Joint Stock Company ( SLSoft JSC )

  A : 69/6 VoVan Dung street - Hoang Cau ward – Dong Da district - HaNoi city
  T : 04.62.75.00.53
  M
  : 016.66.66.58.16 * 0976.719.791
  E :
  thangpx0707@gmail.com, sales@slsoft.com.vn
  Y : thangpx0707

  W : slsoft.com.vn * prostocrm.com.vn
  --------------------------------------------------------------------------

  Một số giao diện cơ bản
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP