Phân biệt nice, pretty......

Newsun

Born to be Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
Nice (adj) dùng cho đồ vật, rất ít dùng cho người.(hình như tớ chưa thấy dùng cho người bao giờ thì phải)
Ex: It's a nice house.

Pretty (adj) chỉ dùng cho người
Ex: She is a pretty girl.

Beautiful (adj)dùng cho người, thời tiết, cây cỏ hoa lá
Ex: It's a beautiful day.
What does she look like?-So beautiful
That flowers are beautiful.
The weather is beautiful.
 
Top