Phân biệt Look/ seem/ appear

maruko.

nothing
Staff member
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/4/2012
Bài viết
2.567
Động từ Look, seem và appear đều đóng vai trò là những động từ nối và chúng được sử dụng như nhau để nói lên ấn tượng của bạn về ai hay cái gì. Những động từ nối là những động từ nối tính từ (hay danh từ ghép) với chủ ngữ.

Mời các bạn xem các ví dụ sau:
* She looks unhappy. (Trông cô ấy có vẻ buồn.)
* He seems angry. (Anh ta có vẻ giận dữ.)
* They appear (to be) content. (Họ có vẻ hài lòng.)

Một điểm cần lưu ý là tính từ, không phải trạng từ, được dùng sau các động từ nối. Chúng ta không nói:
* She looked angrily.(Cô ấy trông có vẻ giận dữ.)
* He seems cleverly. (Anh ta trông có vẻ thông minh.)
Mà chúng ta phải nói là:
* She looked angry. (Cô ta trông có vẻ giận dữ.)
* He seems clever. (Anh ấy trông có vẻ thông minh.)


Trong trường hợp look không phải là một động từ nối mà đóng vai trò là một ngoại động từ có tân ngữ kèm theo, người ta sử dụng một trạng từ sau look để miêu tả một người có hành động nhìn như thế nào. Mời các bạn xem ví dụ sau:

* She looked angrily at the intruder. (Cô ấy nhìn kẻ đột nhập một cách giận dữ.)

Look / seem – as if / like
Sau các động từ look và seem chúng ta có thể dùng as if / like + mệnh đề. Chúng ta không dùng động từ appear với as if / like
Mời các bạn xem các ví dụ sau:
* It looks as if it’s going to rain again. (Trời trông có vẻ như là sắp mưa.)
* It looks like we’re going home without suntan. (Có vẻ như là chúng ta sẽ về nhà mà không bị rám nắng.)
* It seems as if they’re no longer in love. (Họ có vẻ như là không còn yêu nhau nữa.)
* It seems like she’ll never agree to a divorce. (Dường như là cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận ly hôn.)

Seem / appear to + infinitive
Sau các động từ seem và appear chúng ta thường dùng cấu trúc nguyên mẫu (to + infinitive), hoặc cấu trúc nguyên mẫu hoàn thành (to have + PII) với các hành động trong quá khứ. Chúng ta không dùng động từ look với cấu trúc nguyên mẫu. So sánh các ví dụ sau:
* They appear to have run away from home. They cannot be traced. (Hình như chúng đã bỏ trốn khỏi nhà. Người ta không thể phát hiện ra chúng được.)
* I seem to have lost my way. Can you help me? (Hình như tôi đã bị lạc đường rồi. Bạn có thể giúp tôi được không?)
* It seems to be some kind of jellyfish. Do not go near it. (Hình như nó là một loại sứa đấy. Đừng đến gần nó.)
* They appear not to be at home. Nobody’s answering. They do not appear to be at home. Nobody’s answering. (Hình như họ không có ở nhà. Không có ai trả lời điện thoại cả.)


Chúng ta cũng có thể dùng mệnh đề THAT (that – clause) sau It seems ... và It appears ..., nhưng không dùng mệnh đề THAT sau động từ look. Sau It looks phải dùng AS IF / LIKE sau đó là mệnh đề (as if / like clause).
Ví dụ:
* It seems that I may have made mistake in believing you did this. (Hình như tôi đã nhầm khi tin tưởng rằng anh đã làm điều này.)
* It appears that you may be quite innocent of any crime. (Có vẻ như là bạn sẽ hoàn toàn vô tội.)
* It looks as if / like you won’t go to prison after all. (Có vẻ như cuối cùng là bạn sẽ không phải đi tù.)
Sự khác nhau về ý nghĩa giữa appear và seem
Bạn có thể dùng động từ seem để nói về những sự thực khách quan hay những ấn tượng khách quan chủ quan và cảm xúc. So sánh các ví dụ sau:


Ấn tượng và cảm xúc
* It seems a shame that we can’t take Kevin on holiday with us. (Sẽ thật là đáng tiếc nếu chúng tôi không đưa Kevin đi nghỉ hè cùng chúng tôi.)
* It doesn’t seem like a good idea to leave him here by himself. (Dường như đó không phải là ý kiến hay nếu để anh ta ở lại đây một mình.)
* It seems ridiculous that he has to stay here to look after the cat. (Thật nực cười nếu anh ta phải ở lại đây chỉ để chăm sóc con mèo.)


Sự thực và ấn tượng khách quan
* They have the same surname, but they don’t appear / seem to be related. (Chúng có họ giống nhau, nhưng hình như chúng không phải là họ hàng.)
* She’s not getting any better. It seems / appears that she’s not been taking the medication. (Cô ấy không khá lên nhiều lắm. Cứ như là cô ấy không uống thuốc vậy.)

Cách dùng của appear và look khi không phải là động từ nối.
Lưu ý: động từ seem chỉ được dùng như là một động từ nối, nhưng cả hai động từ look và appear còn có những ý nghĩa và cách dùng khác:


Appear có nghĩa là: xuất hiện.
Ví dụ:
* Cracks have suddenly appeared in the walls in our lounge. (Những vết nứt đột nhiên xuất hiện trên tường trong phòng khách nhà chúng tôi.)

Look còn có nghĩa là nhìn (tìm kiếm).
Ví dụ:
* I looked everywhere for my passport, but I can’t find it. (Tôi đã tìm cái hộ chiếu của tôi ở khắp nơi, nhưng vẫn chưa tìm thấy nó ở đâu cả.)
* He didn’t see me because he was looking the other way. (Anh ấy không nhìn thấy tôi bởi vì anh ấy đang nhìn con đường khác.)

Động từ look còn được dùng trong rất nhiều cụm động từ.
Xem các ví dụ sau:
* Could you look after the children this afternoon while I go shopping? (Bạn có thể trông mấy đứa trẻ giúp tôi chiều nay trong khi tôi đi mua sắm được không?)
* Could you look at my essay before I hand it in? (Bạn có thể xem bài luận giúp tôi trước khi tôi nộp bài được không?)
* I’m looking for size 36 in light blue. Do you have it? (Tôi đang tìm chiếc màu xanh nhạt cỡ 36. Bạn có không?)​
 
Top