Phân biệt giữa affect và effect trong writing

Newsun

Born to be Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
Mình chắc rằng không ít bạn gặp một chút rắc rối trong việc sử dụng 2 từ: affect và effect. Vì vậy, mình xin post một tài liệu mình tìm được để xử lý 2 từ này.
Trước hêt, không dùng affect làm danh từ, trù khi bạn muốn nói về ý nghĩa, tâm lý, tính tình. Affect là động từ có nghĩa có ảnh hưởng ; effect là động từ có nghĩa là thực hiện cái gì, gây ra cái gì. Vì thế thực tế , affect và effect mang hai nghĩa khác nhá- một phần sự lẫn lộn là vì bạn có thể dùng một trong chúng đúng trong cùng một câu, mặc dù hai nghĩa chúng khác nhau.
Ex : He effected changes in the conporate structure.
Her shoes affect her ability to run
The new drug effected his recovery ==> dẫn tới việc anh ấy bình phục
The new drug affected his recovery ==> ảnh hưởng tới việc hồi phục của anh ấy- không rõ thuốc này giúp hay phá hoại sự phục hồi của anh ấy.
Từ những ví dụ trên, bạn đã phân biệt rõ nghĩa và cách dùng của 2 từ trên rùi chứ
Bây giờ là một câu hỏi cho bạn, bạn sẽ dùng từ nào trong hai câu sau
The weather __________ my mood
The weather __________ tremendous damage along the shore
__________________
 
Top