1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Phân biệt cách sử dụng các từ có chung nghĩa "Đất" trong tiếng Anh

  1/ Land: có nghĩa là đất, từ trái nghĩa là sea có nghĩa là biển.
  Eg: Look! There the land is finally.
  Land thường được dùng cho những mảnh đất rộng ở miền quê, đặc biệt khi sử dụng cho nông nghiệp.

  2/ Ground: là mặt đất nơi ta đang đứng.
  Eg: I fell of the ground and broke my leg.
  Ground là bất cứ mảnh đất nào, có thể được thiết kế cho một hoạt động hay mục đích cụ thể nào đó.

  3/ Soil: là đất trồng trọt.
  Eg: The heavy rain erode our soil.

  4/ Earth: là đất, trái nghĩa với nó là heaven có nghĩa là trời.
  Eg: The war has spread throughout the earth.

  5/ Lot: thường là một mảnh đất nhỏ ở thị xã hoặc thành phố, dùng cho việc xây dựng hoặc đỗ xe.
  Eg: building lot, a parking lot

  6/ Plot: một mảnh đất nhỏ có thể dùng cho việc xây dựng, trồng rau hoặc chôn cất người chết.

  Eg:- She bought a small plot of land to build a house.
  - a vegetable plot
  - a burial plot

  Sưu tầm
   


  trần bíchthuyhang90 thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP