[PC]AngerForce Reloaded-SKIDROW

tungxp

Thành viên KSV
Tham gia
20/8/2015
Bài viết
585
37849536226_3b2bf2e51d_c.jpg


Game Information

Title: AngerForce: Reloaded
Genre: Action, Adventure, Indie
Developer: Screambox Studio
Publisher: Screambox Studio
Release Date: 15 Sep, 2017

AngerForce: Reloaded là một trò chơi bắn phi thuyền theo phong cách arcade của những năm 90. Game được đặt vào bối cảnh của một thế giới thế kỷ 19 của con người mà đã nhìn thấy sự bùng nổ của một cuộc nổi dậy của robot.
Trò chơi sử dụng một phong cách hoạt hình với đồ họa 2D truyền thống nhưng có những hiệu ứng giống như 3D.
Người chơi sẽ nâng cấp nhân vật của họ bằng cách chọn những khả năng ngẫu nhiên. Sự lựa chọn của bạn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ màn chơi.
Bạn có thể lựa chọn hàng chục nâng cấp bổ sung khác nhau để tạo nên nhân vật với phong cách cá nhân độc đáo.
Ngoài ra game cũng có chế độ chơi co-op để chơi cùng bạn bè.

Game Screenshots

haFYppscB8Wi9RB8Dg8gZNweXUrBjHanuVHO5ImM5ICKjUUXmSpmELRdLddQvLdPGEB8Xzkoyl4rSGsRfMjODAgLAtJ_wiyt9S1jyC58WWIziAE_3s4HfJS8SZTB3Wq1nsDqeE06uzXyAxvc6MAIwAjrk2enpggGdIUVSn8JSQMQyV2chKM7UIL-Md8N9kASS3qrooEIgC6VOLCG5cF5hiae1TBENCqqEEZDTJ3kTqftQ94eZNsob3tSW__t0fJkP2jR8zLKJU9_S6gbnKrpL0Dio5vbvbumPcbo_MKpuMv-g8Mar_wOnjkO2wZO28xEB36ZadxxSQnqAk-J66y0XI7-ipHqU1nY8RsXbsZsSWCrfTuzBOw7ZeD7sRMwAtJMR3NgNZJCuRbFL1571UXM0U6isfiMorDMH_u17G2-rtOUQVf1CkR-J5C7ys9jqj9wu8byNihEmwRzko1iSjp2kXzNGcYkYMtyrMIBx4Tr9bprCSFmG3S5gu8EBu75qMMsI2b7QOI3_5eEs3V0orpRjcRpmJ2AK_7lUFpiadL2u-fPSTT0eoUkdUQRecWfCKgi6R7wHjz_b9PPZxLeVtzdQeUDlcCqy5DdozDo0kvsgSrBszUBUj0rk_53E7XirnUdcjeHQ9aNa85B2Vq_OdNDBLqx0ZOJiVf7AjRt=w718-h404-no


bUi4HK6JwxAkvDtnNsHHRsfy5z1DQRb-Ck3NFlYQVF_jRX64ASQSDC0v5mV2NxYhKxKaGtdw_OXrjwZUyEr_s_xAJh5MWsPx7d18bwsD-uPg99UNBJteq4oSPXUrajmO4EOeUtR5cbMH-8KQFW7sIN996zt3XwpvmzvQYjRrPsfWJezUrPiwYh2VMfm_72jY0p0yOV14Ki66vZHD3KKCxJiAKt5zMFQqnIkDu6zDb6VJSGT4QGD8bBM05gRYv7M2vBn9WK-eV0Y30UST9Eds0JhLvHcIcbmq7F3BKUd2IhdoRDmqE-q04OZurilnIRdvMXZVN64YFrJFhGLaoWBrigaAusmjzFIeBpB79LB0eVF5oiGjy_pLZIsX_sOqj1lavARXWEGfE0-EC2jcTX8B25VdGJhbasbnocdycZ9eL65EifxlwdaXdBSmXsOf11RYpc12pNUzBOCV2ViizVr_6lkkY4QcCBd5g35zFPk2l3FFgu4ys51FZ54M6W5bSa5zv6afnZaf5jEWzLiqsmoSKcTplQPv74PVBV0Bw3pk_6qG8U2s6oIGNypk10KlwDMR1K9mNWx32v8d2_Cy-HxzqUtKESQSRgoTV6aT8lHW5f4nXVuwu8EQIbWa2umWQUMuqtDY7e6GfBsBQyn0Qo8-c9UVLiIafoYoLuMu=w1688-h949-no


0qJC9YUezVEvOyVIgrEnpajelM5TNmjOX93J5S8e1ktct0tOJ_Zat28VDOxcJ5qyjtVjml6L4NW6jx9R7vpv_h-xJqLpSlkszld4dUShGmRTZ2kFehuxCzcvoSmwHuNtcfZ_G6QN6gec3-meava2IVbIg2GG5UNfzG1Oyei3w6QRtRGZvujdmekpeSz_00fCmNElbcvfTXwIVRv10mbdCuB3sCmVbLI5VzHcspS5o7GnTdahyDrWNGvstv3POvpk7u8syUZlXaevX7MlvPKm8XXDUE76i43SOCT2Z_mv-w-zaUS520IpFgvoFYszD_PYLtn0gHtkYtawyACfUljU6-7TdIauomWQSy3WX69QLKecGjRehmsEe99m4pJl6GSBh9PsE1iuvSVHM5RdXjryYPeET19FSlduPXvUnqtiodxipaR3RkqXwdIiyzSjbBaPv0fJACaceJQi3oR7oQYEO98M1eouYNsvdu7M4CNu6EZyzNwGQrjVKRTbsismQ62tooltaOlXm75aJTu6vkw-6kfA9aCI_8OjkbWcX0ogkXVewgaG2pDp-itNmjhlSM-tli1D_yxWA2rFiZkYC0k3PQWfs6PU2K4KWAsSezyPI9ErSHGAptnJXkbyx6SeFK7EeNZ_FvdCLmOLhfi9fWoCBjxMA_MYlgRABt-S=w1688-h949-no


zJ5CG0WZVa6Gh3q3nuB2WkvuOapqKL4bQa7ZZDZ7e2rPVG6oxMtJMYBB3KJhVGxChJa5WJl8vXhA3CQkdWZTuofJkNP5vjso6rEaf-L0qBSd1Cb5m5-0JY5swrwLgjZ1tq7zJpofzyHtwMT5SEDRSf0n1eBW7nsjUTQlPGLZbfuHKVPIrBlM-ZJPiSAHdACqWtBntpuApEec9XF-1PFqPuFHw1VLYc7BtcUj1tOn6HL9UG_oA7afVr74sCTQRYZNvvOYxzNVKrQ_xv9lvQISV7z0ty8zVP9tgsqTw3Oh4J8fBNMngVl5XLT3rIQouu7wDKz4AMiLGXS1B3GO5QknZ62nfrAEAuF17SUhIrYpEVuY49W2mnzJysV3cl0oPmcS0sKA_2F6zThlge2Fwq3IIYDvAdoK70n0xcOMSeJMq-1ZjoVvLkAfZlEju5O9xts1DRCtDJU_bnTUA4w5lDlpv5HRrIDf3G1_K7imeD_dF7gLTHiFc4s8fvVU-hMiGGcqVmEYTAGDErSA8nsaR-e8TL0cnOROo8RXbR3FcVU0ghBOuN0TEWLRCCewvZFswjM36fK-_rIMxqc7_uD0azC8P-hknMCdrz4WI_5Gejs25q1bl-fXH8DR90mJeOPUc_3-P7jfCxD14C65NDZ-msiqiaTEDU4gRzIMZe34=w1688-h949-no


R26t-WOCIR5U_mZJN6Cmk-Xqk-6eoQoTUyIGI5oBtPP087AKLP45InI9uEFVQ9xbP9go-h6hNPoG53akhnre_Hd_II9c5j2SunBJzoUusJsShp2O-DVgMZDAzFSeyRj_mc38-yGS3-Qa9g5muc4dWhjZeVLGlkt9XaTvYL8Tur-K8JfIzsM6CrbpGKznT4naZWzMSiPN5ZHLIe_4v6PgJqW6XOUTOlj8m5ssNE0m5BCae3CTtKnSwhsWsPKbRpSuKep_O4K0G9SwD5Q0FY227Hf-vnSrUDv4hAzn_YYBDQnpz4y6nNWNQaDGOWZQxZKR6QTydxwA5603kbKjCV_iZygfzBukaynif-_knVgX0XnN1O8l5a6E2PZsAwcCeqd71lWWPlD1EkcWlipyeVM6uRFT2e-gPHJxd6QkZMGuIYpAbwvn9jPJKFaITKDwf2GeVxJMjPRLzXOAlGE5A1gtEMiEEfdI5k-8kiw5ki0LEmue_Qpm07t7ia3oMqP6-ttcYPMUqQcvJxYHdCm-f5U7gVua_gPGIoqvwR96wdMvKy1pFMVzwAG8cojF7Pfwk7Zo7wyiMAd5cDUGylAzmy1pkacPjnVJiEB0_0emSW13ZANpRRRlAcAtCJ34iU5Av5bxUqj0BQserbQxNm1nScXc5LyKoiRyh4fbyy_V=w1688-h949-no


System Requirements

MINIMUM:
OS: Windows 7 or later
Processor: Intel® Core™ Duo or better
Memory: 1024 MB RAM
Graphics: Intel® HD Graphics 3000 or better
Storage: 1.5 GB available space
Additional Notes: The leaderboard and replay system needs Internet connection.
Gameplay

DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 2.43Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/KJPOYJJT8CQE
4share
http://4share.vn/f/3603000300030602/AngerForce.Reloaded-SKIDROW.iso.file
 
Top