Những thành ngữ đi với To be [3]

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
• To be a bad fit: Không vừa
• To be a bear for punishment: Chịu đựng đ­ợc sự hành hạ
• To be a believer in ghosts: Kẻ tin ma quỷ
• To be a believer in sth: Ng­ời tin việc gì
To be a bit cracky: (Ng­ời)Hơi điên, hơi mát, tàng tàng
To be a bit groggy about the legs, to feel groggy: Đi không vững, đi chập chững
To be a burden to sb: Là một gánh nặng cho ng­ời nào
To be a church-goer: Ng­ời năng đi nhà thờ, năng đi xem lễ
To be a comfort to sb: Là nguồn an ủi của ng­ời nào
To be a connoisseur of antiques: Sành về đồ cổ
To be a cup too low: Chán nản, nản lòng
To be a dab at sth: Hiểu rõ, giỏi, thông thạo việc gì
To be a dead ringer for sb: (Lóng)Giống nh­ đúc
To be a demon for work: Làm việc hăng hái
To be a dog in the manger: Sống ích kỷ(ích kỷ, không muốn ai dùng cái mà mình không cần đến)
To be a drug on the market: (Hàng hóa)Là một món hàng ế trên thị tr­ờng
To be a favourite of sb; to be sb's favourite: Đ­ợc ng­ời nào yêu mến
To be a fiasco: Thất bại to
To be a fiend at football: Kẻ tài ba về bóng đá
To be a fluent speaker: Ăn nói hoạt bát, l­u loát
To be a foe to sth: Nghịch với điều gì
To be a frequent caller at sb's house: Năng tới lui nhà ng­ời nào
To be a gentleman of leisure; to lead a gentleman's life: Sống nhờ huê lợi hằng năm
To be a good judge of wine: Biết rành về r­ợu, giỏi nếm r­ợu
To be a good puller: (Ngựa)kéo giỏi, khỏe
To be a good walker: Đi(bộ)giỏi
To be a good whip: Đánh xe ngựa giỏi
To be a good, bad writer: Viết chữ tốt, xấu
To be a hiding place to nothing: Chẳng có cơ may nào để thành công
To be a law unto oneself: Làm theo đ­ờng lối của mình, bất chấp luật lệ
To be a lump of selfishness: Đại ích kỷ
To be a man in irons: Con ng­ời tù tội(bị khóa tay, bị xiềng xích)
To be a mere machine: (Ng­ời)Chỉ là một cái máy
To be a mess: ở trong tình trạng bối rối
To be a mirror of the time: Là tấm g­ơng của thời đại
To be a novice in, at sth: Ch­a thạo, ch­a quen việc gì
to be a pendant to...: là vật đối xứng của..
To be a poor situation: ở trong hoàn cảnh nghèo nàn
To be a retarder of progress: Nhân tố làm chậm sự tiến bộ
To be a shark at maths: Giỏi về toán học
To be a sheet in the wind: (Bóng)Ngà ngà say
To be a shingle short: Hơi điên, khùng khùng
To be a slave to custom: Nô lệ tập tục
To be a spy on sb's conduct: Theo dõi hành động của ai
To be a stickler over trifles: Quá tỉ mỉ, câu nệ về những chuyện không đâu
To be a swine to sb: Chơi xấu, chơi xỏ ng­ời nào
To be a tax on sb: Là một gánh nặng cho ng­ời nào
To be a terror to...: Làm một mối kinh hãi đối với..
To be a testimony to sth: Làm chứng cho chuyện gì
To be a thrall to one's passions: Nô lệ cho sự đam mê
To be a tight fit: Vừa nh­ in
To be a total abstainer (from alcohol): Kiêng r­ợu hoàn toàn
To be a tower of strength to sb: Là ng­ời có đủ sức để bảo vệ ai
To be a transmitter of (sth): (Ng­ời)Truyền một bệnh gì
 
Top