Những Lỗi Tiếng Anh Cơ Bản (Phần I)

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi YeuTiengAnh, 18/9/2011. — 2.070 Lượt xem

 1. YeuTiengAnh

  YeuTiengAnh Thành viên KSV

  Những Lỗi Tiếng Anh Cơ Bản (Phần I)

  Tác giả Micheal Swan đưa ra cặp câu sai - đúng.
  .
  Các bạn hãy so sánh khác biêt sẽ thấy ngay lỗi của câu.
  .
  Đây là phầm tóm lược nhanh và rất hay trong Bộ sách văn Phạm của Ông Micheal Swan.
  .
  Sau đây là 35 Lỗi Cơ Bản đầu tiên mà Cụ Micheal Swan nhắc chúng ta nhớ:

  don't say/.....write say/write
  Look - it rains........ Look - it's raining......
  It's often raining here....... It often rains here.......
  When I was 20 I was smoking...... When I was 20 I smoked ........
  I have seen Louis yesterday....... I saw Louis yesterday.......
  We're living here since April...... We've been living here since April......
  I'll phone you when I will arrive. I'll phone you when I arrive........
  I'm not believing him. ........ I don't believe him........
  I am born in Chicago. ........ I was born in Chicago.......
  My sister has 15 years. ....... My sister is 15 (years old).......
  I have cold in this house........ I am cold in this house.........
  I can to swim....... I can swim........
  I must see the dentist yesterday... . I had to see the dentist yesterday...
  I want go home. ....... I want to go home......
  I came here for study English....... I came here to study English.......
  I drove there without to stop. ..... . I drove there without stopping.......
  Where I can buy stamps? ......... Where can I buy stamps? ........
  Is ready my new office? ......... Is my new office ready? ........
  I'm no asleep........ I'm not asleep.........
  She looked, but she didn't see nothing. She didn't see anything./ she saw nothing
  Where is station? Where is the station?
  My sister is photographer. My sister is a photographer.
  You speak a very good English You speak very good English
  The life is difficult...... Life is difficult......
  I haven't got some free time today. I haven't got any free time today
  Everybody were late....... Everybody was late.......
  It is more cold today..... It is colder today......
  It's too much hot in this house. It's too hot in this house.
  The man which lives here is from Greece. The man who lives here is from Greece.
  The people in this town is very friendly. The people in this town are very friendly.
  She never listens me...... She never listens to me.......
  We went at the seaside on Sunday. We went to the seaside on Sunday.
  I like very much skiing. I very much like skiing/I like skiing very much
  This soup isn't enough hot..... This soup isn't hot enough......
  I gave to her my address...... I gave her my address .......
  I have done a mistake. I have made a mistake
   


  diemdamvotuThu Ngân_502 thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP