Những cụm từ đi theo giới từ

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 17.017 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Những cụm từ đi theo giới từ

  Những cụm từ đi theo giới từ "for"

  To be eager for st : say sưa với cái gì
  To be famous for st : nổi tiếng vì cái gì
  To be fit for sb/st : hợp với ai/cái gì
  To be grateful to sb for st : biết ơn ai về cái gì
  To be qualified for : có đủ tư cách
  To be qualified in st : có năng lực trong việc gì
  To be ready for st: sẵn sàng làm việc gì
  To be responsible for st : chịu trách nhiệm về cái gì
  To be sufficient for st : vừa đủ cái gì
  To be sorry for sb : xin lỗi ai
  To be thankful for sb : cám ơn ai
  To be valid for st : giá trị về cái gì
  To be invalid for st : không có giá trị về cái gì
  To be sorry for doing st : hối tiếc vì đã làm gì

  Những từ đi kèm với giới từ "about"


  To be sorry about st : lấy làm tiếc ,hối tiếc về cái gì
  To be curious about st : tò mò về cái gì
  To be doublfut about st : hoài nghi về cái gì
  To be enthusiastic about st : hào hứng về cái gì
  To be reluctan about st (or to ) st : ngần ngại,hừng hờ với cái gì
  To be uneasy about st : không thoải mái

  Những từ đi kèm với giới từ "on"

  To be dependence on st/sb:lệ thuộc vào cái gì /vào ai
  To be intent on st : tập trung tư tưởng vào cái gì
  To be keen on st : mê cái gì
  To be based on st: dựa trên cơ sở gì
  To act on st : hành động theo cái gì
  To call on sb : ghé vào thăm ai
  To call on sb to do st: kêu gọi ai làm gì
  To comment on st : bình luận về cái gì
  To concentrate on st : tập trung vào việc gì
  To congratulate sb on st : chúc mừng ai đó trong dịp gì
  To consult sb on st : tham khảo ai đó về vấn đề gì
  To count on st : giải thích cái gì, dựa vào cái gì
  To decide on st : quyết định về cái gì
  To depend on sb/st: lệ thuộc vào ai /vào cái gì
   


  gà tre thích điều này.


Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP