Những con số

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.429
1/ Hundred and thousand ( trăm và ngàn)

400: four hundred
6000: six thousand
20.672: twenty thousand six hundred and seventy two

Note: Sau hundred và thousand dù là số nhiều cũng không thêm “s”
Đằng sau hundred bao giờ cũng có “and”
Nếu ta nói hàng trăm …. hoặc hàng ngàn…. Thì sau hundred và thousand phải có “of” và thêm “s” sau hundred, thousand. VD Hundreds of pens, thousands of pens

2/ Cách đọc cộng, trừ, nhân, chia

1 + 6 = 7 đọc là one and six are seven / one plus six is seven
16 – 11 = 5 đọc là sixteen minus eleven is five
7 x 3 = 21 đọc là seven times three is twenty one
15 : 3 = 5 đọc là fifteen divied by three is five

3. Cách đọc phân số

2/5 = two fifths
1/2 = one half

:x
 
Top