Nhập môn Tiếng Hàn

Bean

Thành viên có tiếng
Tham gia
23/2/2009
Bài viết
202
Chương trình hữu ích cho người mới nhập môn ,giới thiệu chữ cái ,phát âm ,cách viết ,và ghép chữ
Chapter 1 Korean Vowels & Consonants
Chapter 2
Let's Read (1)
Chapter 3
Let's Read (2)
Chapter 4 Let's Read (3)
Chapter 5
How to Compose Syllabic Units
Chapter 6
Hi !
Chapter 7
Is (it) good ?
Chapter 8
Where are we ?
Chapter 9
Who is it ?
Chapter 10
Give me a newspaper.

http://parallel.park.org/Korea/Pavilions/PublicPavilions/KoreaImage/hangul/schoolh/indexh.htm
http://e-campaign.kdu.edu
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top