Nguyên tắc để làm một người đàn ông ^^

sujichan

English World: Princess II
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2010
Bài viết
787
:KSV@05:Cái nè con gái cũng cần biết chứ nhỉ?! :KSV@04:
1. Don't call, ever.
Đừng bao giờ gọi.

2. If you don't like a girl, don't tell her. It's more fun to let her figure it out by herself.
Nếu bạn không thích một cô gái, đừng nói với cô ấy. Để cô ấy tự khám phá ra sẽ thú vị hơn.

3. If you lose something that belongs to someone else, tell them you mailed it to them.
Nếu bạn mất thứ gì đó thuộc về người khác, hãy nói với họ rằng bạn đã gửi nó cho họ.

4. Women want to hear all about you constantly!
Phụ nữ không ngừng muốn nghe tất cả về bạn!

5. Be as ambiguous as possible. If you don't want to answer, a nice grunt will do.
Tỏ ra không rõ ràng hết mức có thể. Nếu bạn không muốn trả lời, lẩm bẩm 1 câu cũng được.

6. Always remember: You are a man. Therefore, no matter what, it isn't your fault.
Luôn luôn nhớ: Bạn là một người đàn ông. Vì vậy cho dù thế nào thì đó cũng không phải là lỗi của bạn.

7. Girls find it attractive if a man has friends than baths.
Các cô gái thấy hấp dẫn nếu một người đàn ông có nhiều bạn bè hơn là tắm.

8. Never ask for help. Even if you really, really need help - don't ask.
Đừng bao giờ nhờ sự giúp đỡ. Cho dù bạn thực sự, thực sự cần giúp đỡ cũng đừng hỏi.

9. Women like it when you ignore them.
Phụ nữ chỉ thích bạn lờ tịt họ đi.

10. Vanity is the most important trait for a man to have. Whenever you pass a reflective surface, check your hair, clothing, etc.
Tự cao là đăc trưng quan trọng nhất mà 1 người đàn ông phải có. Bất cứ khi nào bạn đi qua 1 bề mặt có tính phản chiếu hãy kiểm tra lại tóc tai, quần áo...

11. If you don't like a girl, but can't think of a good enough reason why, just come up with trite, meaningless explanations like, "I don't know. I just don't like her personality".
Nếu bạn ko thích 1 cô gái nhưng ko thể nghĩ ra 1 lý do đủ thuyết phục, hãy đưa ra những lời giải thích rỗng tuếch và vô nghĩa như: "Tôi ko biết. Tôi chỉ ko thích tính cách của cô ấy".


12. One sure way to make a girl like you is to go after her best friend. She will then see what she's missing and love you for not giving up on her.
Một cách chắc chắn để làm 1 cô gái thích bạn là theo đuổi bạn thân của cô ấy. Sau đó cô ấy sẽ thấy mình đang đánh mất cái gì và yêu bạn vì đã ko từ bỏ cô ấy.

:KSV@04:What's your opinion??? :KSV@13:
Sujichan (ST)
 
Top