Người lao động có phải bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng ?

mlawkey

Banned
Tham gia
18/3/2019
Bài viết
0
Theo quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

- Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

- Bị ngược đãi, quấy rối t.ình d.ục, cưỡng bức lao động;

- Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

- Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

- Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Cũng theo quy định tại Điều luật này, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo các căn cứ trên, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn và 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn.

Do đó, trong trường hợp của bạn, nếu loại hợp đồng được ký kết là hợp đồng có xác định thời hạn 03 năm thì bạn phải có trách nhiệm thông báo cho công ty ít nhất 30 ngày trước ngày bạn nghỉ việc. Vì bạn vi phạm nghĩa vụ thông báo nên trường hợp của bạn là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và sẽ xử lý theo quy định tại Điều 43 Bộ luật Lao động năm 2012 như sau:

Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Như đã phân tích ở trên, trong trường hợp này bạn đã vi phạm quy định báo trước cho công ty 30 ngày. Do đó bạn sẽ phải bồi thường cho công ty một khoản tiền tương ứng với tiền lương trong 30 ngày làm việc của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ phải hoàn trả chi phí đào tạo cho công ty (nếu có). Tuy nhiên bạn cũng có quyền khởi kiện công ty khi không thực hiện đúng các thoả thuận trong hợp đồng như việc trả lương, không đóng bảo hiểm,...
Xem thêm: Thành lập công ty giá rẻ.
 
Top