Ngôn ngữ hóa học_Chemical language

sujichan

English World: Princess II
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2010
Bài viết
787
Nếu bạn muốn tìm hiểu cách đọc các công thức và phương trình hóa học bằng tiếng anh thì đừng bỏ qua bài này nhé! :KSV@09:
:KSV@06:
Quy tắc đọc các công thức và các phương trình hóa học
(Rule for reading of chemical formulae and equations)

Ký hiệu hóa học được đọc theo âm vần chữ cái tiếng Anh, số phân tử trước ký hiệu và số nguyên tử sau ký hiệu đọc theo số lượng
Các dấu:
+ đọc là plus, and, together with hoặc react with
= đọc là give, form hoặc produce
đọc là give, pass over hoặc lead to
mũi tên hai chiều đọc là forms and is formed from ^^VD1: Đọc các công thức
H2O đọc là H two O
HNO3 đọc là H N O three
AgNO3 đọc là Ag N O three

VD2: Đọc phương trình
C + O2 = CO2 đọc là C plus O two give C O two
Hoặc đọc là: one atom of carbon reacts with two – atom molecule of oxygen and produce one molecule of carbon dioxide.

(molecule: phân tử/ atom: nguyên tử)

Cách đọc các công thức hóa học (How to read chemical formulae)

CH4 đọc là CH four
C2H6 đọc là C two H six


:KSV@01:sujichan (ST)
 
Top