Nghệ Thuật Lãnh Đạo - Quản Trị Tài Chính Ts Lê Thẩm Dương

bbu.wiki

Thành viên mới
Tham gia
27/4/2015
Bài viết
4
Nghệ Thuật Lãnh Đạo - Quản Trị Tài Chính Ts Lê Thẩm Dương là một trong những video cô đọng những kiến thức tinh túy nhất về hai lĩnh vực này

Trên diễn đàn của chúng ta cũng đã có rất nhiều nội dung chia sẻ về kỹ năng lãnh đạo và chắc hẳn cũng có nhiều bạn thấy nhiều tiêu đề có nội dung về kỹ năng lãnh đạo nhưng khi đặt tiêu đề là kỹ năng lãnh đạo thì không phù hợp cho lắm bởi vì lãnh đạo phải là một nghệ thuật tại sao lại gọi nó là nghệ thuật lãnh đạo mà không gọi là kỹ năng lãnh đạo?

Bởi vì lãnh đạo đòi hỏi nhiều yếu tố sáng tạo trong hoạt động lãnh đạo không có một công thức chung mà nó là hoạt động linh hoạt tùy hoàn cảnh mà người lãnh đạo thông qua nó để đạt được mục đích của mình .

Lãnh đạo có xu hướng xử dụng nhiều hơn về các thủ thuật, thủ đoạn xây dựng quyền lực và điều khiển người khác để đạt được mục tiêu của mình .

Lãnh đạo khác với quản lý bởi yếu tố quản lý dựa trên những tác động trực tiếp có nguyên tắc được thiết lập có khá nhiều người thường nhầm lẫn giữa lãnh đạo và quản lý một người nhân viên có thể là một người lãnh đạo trong một phòng ban nhưng chưa chắc người trưởng phòng hay người quản lý phòng ban ấy là một người lãnh đạo thực sự.


Để tìm hiểu về nghệ thuật lãnh đạo trước hết bạn cần tìm hiểu về cảm xúc, cá tính, tâm lý, động cơ của con người bạn cũng cần phải xác định được ngồn lực, mục tiêu và chiến lược để từ đó vận dụng theo tình huống mà đạt được mục đích của mình.

Trong chuỗi video về nghệ thuật lãnh đọa và quản trị tài chính của ts Lê Thẩm Dương kéo dài hơn 10h này được BBU phân ra thành 5 video để bạn tiện theo dõiBBU_khoi_day_tiem_thuc_cua_ban.png
 
Top