1. hapypolla

  hapypolla Thành viên mới

  Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm - Tư Tưởng Hồ Chí Minh phần 1(Có đáp án)

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  A – CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
  Câu 1: Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?
  a. 1860 c. 1863
  b. 1862 d. 1883
  Câu 2: Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào?
  a. 1865 c. 1868
  b. 1866 d. 1870
  Câu 3: Thân phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ mất vào năm nào?
  a. 1919 c. 1939
  b. 1929 d. 1949
  Câu 4: Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ qua đời tại đâu?
  a. Long Xuyên c. Đồng Nai
  b. An Giang d. Cao Lãnh
  Câu 5: Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất năm nào?
  a. 1891 c. 1911
  b. 1901 d. 1921
  Câu 6: Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất ở đâu?
  a. Nghệ An c. Huế
  b. Hà Tĩnh d. Bình Định
  Câu 7: Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đến Huế lần thứ nhất vào năm nào?
  a. 1895 c. 1898
  b. 1896 d. 1901
  Câu 8: Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ hai năm nào?
  a. 1904 c. 1906
  b. 1905 d. 1908
  Câu 9: Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp – Việt Đông Ba năm nào?
  a. 9/1905 c. 9/1907
  b. 9/1906 d. 9/1908
  Câu 10: Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc học Huế năm nào?
  a. Năm học 1905 – 1906 c. Năm học 1907 – 1908
  b. Năm học 1906 – 1907 d. Năm học 1911 – 1912
  Câu 11: Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh
  Thừa Thiên vào thời gian nào?
  a. 5/1905 c. 5/1908
  b. 5/1906 d. 5/1911
  Câu 12: Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào?
  a. 9/1908 đấn 9/1909 c. 9/1910 đến 4/1911
  b. 9/1910 đến 2/1911 d. 9/1910 đến 5/1911
  Câu 13: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn
  vào thời gian nào?
  a. 6/5/1911 c. 4/6/1911
  b. 2/6/1911 d. 5/6/1911
  Câu 14: Nguyễn Tất Thành lần đầu đặt chân lên đất Pháp là ngày, tháng, năm nào?
  a. 30/6/1911 c. 5/7/1911
  b. 6/7/1911 d. 15/7/1911
  https: // 123doc.org/ document/ 1374891-ngan-hang-cau-hoi-trac-nghiem-tu-tuong-ho-chi-minh-phan-1-co-dap-an.htm
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Ngân hàng câu Diễn đàn Date
Chiến lược tăng ngân sách giúp tiết kiệm 30% chi phí quảng cáo Chuyên ngành 12/10/2020
Phim BoBoiBoy 2: Cuộc chiến ngân hà Album tuyển 5/10/2020
Tra cứu số dư tài khoản ngân hàng Shinhan Bank Hỗ trợ thành viên 23/9/2020
Quầy thu ngân nhà hàng gồm những gì? Quản trị kinh doanh 27/8/2020
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI Bản tin sinh viên 4/8/2020
Tài Khoản Ngân Hàng Số Đẹp Tài chính - Ngân hàng 17/7/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP