Negative Affixes

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.584
1. Dis+ N
discouraged: không can đảm
disable: tàn tật
2. il : thường thêm vào những từ đầu bắt đầu là "l"
illegal: phi luật pháp
illogical: không lô gic
illiterate: mù chữ
3. ir:
irregular: bất nguyên tắc
irreligious: không tôn giáo
irresponsible: vô trách nhiệm
4. im
impossible: không thể
impatient: thiếu kiên nhẫn
immoral: thiếu đạo đức
imperfect: không hoàn hảo
5. in
incorrect: không đúng
inexpensive: không đắt, rẻ
inactive: không năng động
6. un:
unêmployed:thất nghiệp
unfair: không đẹp, không công bằng
unlucky: không may mắn
unfortunate: bất hạnh
7. non
nonfiction: giả tưởng
21_002.gif
 
Top