need và dare, không đặc biệt nhưng nên biết

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
NEED :
Need khi đứng trong câu với chủ ngữ là 1 người/ động vật : need to do st
ta cũng có thể dung "to be in need of + noun"( mẫu này thông dụng lắm
)
Need dùng cho đồ vật( vật ko động ) ta có thể thay bằng "require ".Còn cấu trúc " need/ require doing " chắc các bạn pro rồi

Need cũng được dùng như động từ khuyết thiếu. Tuy nhiên ,với chủ ngữ ở số ít , need ko thêm "S". Ngoài ra, need chỉ dùng ở dạng nghi vấn và phủ định
Need còn được dùng sau các từ sau : if/ whether/ only/ scarcely/ hardly/ no one
VD: I wonder if I need fill out the form
This is the only form you need fill out.
Với Need + have + P2: lẽ ra ko phải thế này
NGoài ra, ta có thể sử dụng với động từ Dare như là 1 động từ khuyết thiều :
có 1 điểm chủ ý là dare say) khác hoàn toàn với daresay :


daresay: thừa nhận
dare say : Tôi cho rằng
I dare say there will be a restaurant car at the end of the train
and :I daresay you are right
How dare/ dared + S + Verb in simple form: sao... dám
Ex: How dared you open my letter
Ngoài ra, dare được dùng như 1 động từ thường thêm " to do"( mọi người biết hết rồi cứ nói mãi
)
 
Top