Một số động từ đặc biệt

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 2.191 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Một số động từ đặc biệt

  Một số động từ đặc biệt​

  I. Need:
  1. Need dùng như 1 động từ thường:
  a, Động từ đi need chỉ ở dạng nguyên thể khi chủ ngữ là 1 vật thể sống
  My friend needs to learn Spanish.
  He will need to drive alone tonight.
  John needs to paint his house.
  b. Động từ đi sau need phải ở dạng V-ing hoặc dạng bị động nếu chủ ngữ không phải là vật thể sống.
  The grass needs cutting OR The grass needs to be cut.
  The telivision needs repairing OR The TV needsto be repaired.
  Your thesis needs rewriting OR Your thesis needs to be rewritten.
  Chú ý:
  need + noun = to be in need of + noun
  Jill is in need of money. = Jill needs money.
  The roof is in need of repair. = The roof needs repairing.
  Want và Require cũng đôi khi được dùng theo mẫu câu này nhưng không phổ biến:
  Your hair wants cutting
  All cars require servicing regularly
  2. Need dùng như 1 trợ động từ:
  Chỉ dùng ở thể nghi vấn hoặc phủ định thời hiện tại. Ngôi thứ ba số ít không có “s” tận cùng. Không dùng với trợ động từ to do. Sau need (trợ động từ là 1 V-inf:
  We needn't reserve seats - there will be plenty of rooms.
  Need I fill out the form?
  * Thường dùng sau các từ như if / whether/ only / hardly / no one / scarcely.
  I wonder if I need fill out the form.
  This is the only form you need fill out.
  * Needn 't + have + P2: Lẽ ra không cần phải
  You needn't have come so early - only waste your time
  Needn't = không cần phải; trong khi mustn’t = không được phép
  You needn’t apply for a visa to visit France if you hold a EU passport, but if you are not an EU citizen, you mustn’t unless you have a visa
  __________________
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP