1. Shino chan

  Shino chan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Một số điểm khác nhau giữa Episode 1 (1996) và Episode ONE Remake Special (2017)

  Bạn có bao giờ thắc mắc Anime năm 1996 và 2017, khác nhau ra sao chưa?

  Và bài viết sau đây, sẽ chỉ ra một số điểm khác nhau giữa Episode 1 (1996) và Episode ONE Remake Special (2017)

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  ConanVN-Fansub
   


  ntthuycxnt88, kuroba1412, Wakaa Yuuki2 bạn khác thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP