Một số câu nói hay dùng thường ngày

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
* Ask for it! ----> Tự mình làm thì tự mình chịu đi!
* ... In the nick of time: ----> ... thật là đúng lúc
* No litter ----> Cấm vất rác
* Go for it! ----> Cứ liều thử đi
* Yours! As if you didn't know ----> của you chứ ai, cứ giả bộ không biết.
* What a jerk! ----> thật là đáng ghét
* No business is a success from the beginning ----> vạn sự khởi đầu nan
* What? How dare you say such a thing to me ----> Cái gì, ...mài dám nói thế với tau à
* How cute! ----> Ngộ ngĩnh, dễ thương quá!
* None of your business! ----> Không phải việc của bạn
* Don't stick your nose into this ----> đừng dính mũi vào việc này
* Don't peep! -----> đừng nhìn lén!
* What I'm going to do if.... ----> Làm sao đây nếu ...
* Stop it right a way! ----> Có thôi ngay đi không
* A wise guy, eh?! ----> Á à... thằng này láo
* You'd better stop dawdling ----> Bạn tốt hơn hết là không nên la cà
 
Top