MỘT SỐ CÁCH CHỬI NHẸ NHÀNG TRONG TIẾNG ANH

lưu vy

Blog chia sẻ kiến thức: https://gocphongcach.com/
Tham gia
2/4/2021
Bài viết
3
MỘT SỐ CÁCH CHỬI NHẸ NHÀNG
1. You’re a loony : Bạn là thằng hâm
2. You lunatic : Đồ mất trí
3. You’re a madman : Anh là thằng điên
4. You maniac : Đồ điên khùng
5. Weirdo: Đồ kỳ cục
6. You freak : Đồ lập dị
7. You’re such a dork : Đồ khờ
8. You’re a neard : Đồ mọt sách
Tham khảo các bài chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh, ielts của mình tại đây: gocphongcach.com
 
Quay lại
Top