Một cách dùng khác của từ shall trong thì tương lai

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
Chắc hẳn ko ai lạ gì từ shall trong thể tương lai. Thế nhưng mình đoán rằng, không ít bạn ,cũng từng có những hiểu biết khá ít về từ này (lúc trước hầu như mình không dùng từ này trong writing lun)
Như chúng ta đã biết, shall chỉ dùng cho ngôi thứ nhất (I,we) trong thì tương lai dùng để chỉ những hành động có chủ định trước (ko biết các bạn có khá hơn ko chứ mình chỉ được dạy chừng đó ở phổ thông về nó).
Ex : I shall 25 next week -> việc tôi 25 tuổi đến tự nhiên, ko do chủ ý của tôi
I shall see Mai tomorow-> hành động gặp Mai vào ngày mai ko năm trong ý định của tôi
I will see Mai tomorow-> ngày mai tôi đã lên ý định sẽ đi gặp Mai.
Thế nhưng cách dùng shall không đơn giản là thế.
=> Ta dùng shall cho các trường hợp có ngụ ý
Write : I shall return (ngụ ý: sẽ trở lại sau một thất bại nào đó, chẳng hạn)
Not write: It shall be warm at the beach
=> Shall I/We? trong câu hỏi hoặc mệnh lệnh , yêu cầu
Ex How shall I cook it?
Khi yêu cầu một lời khuyên Which one shall I buy?
=> Shall cho ngôi thứ hai và thứ ba (cái nỳ sử dụng trong văn viết thì hay hơn là trong nói)
**Sử dụng với mục đích ngụ ý yêu cầu hoặc đe dọa ,hoặc ý định người nói đối với nội dung câu nói
You shall have sweet = I'll give you a sweet
They shall not pass = We won't let them pass
**Hoặc sử dụng trong những văn bản ghi lại như một luật
Members shall enter the names of their guests in the book provided (club rules)
**Trong lối viết cũ, hoặc trong các tiểu thuyết, bạn sẽ thấy cấu trúc shall you
Ex : shall you go ? = Will you be going ?
 
Top