1. ngocmai15091994

  ngocmai15091994 Thành viên mới

  mọi người giúp em làm mấy bài này với đk không ah.

  Một Công ty Việt Nam có chi nhánh ở Nga. Chi nhánh có kết quả họat động năm 2014 như sau:

  - Doanh thu 2 tỉ USD

  - Lợi nhuận 350 triệu USD

  - Chuyển lợi nhuận về VN (theo lệnh từ Công ty mẹ): 180 triệu USD

  Câu hỏi: a. Số nào được tính vào GDP của Nga?

  b. Số nào được tính vào GDP của Việt Nam?

  c. Số nào được tính vào GNI của Nga?

  d. Số nào được tính vào GNI của Việt Nam?
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP