Modal verbs ở thì quá khứ??

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 12.486 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Modal verbs ở thì quá khứ??

  Modal verbs ở quá khứ thường có ba dạng chính :

  • Must have + PII = can't have + PII ( very sure )
  • Should (not) have + PII
  • Needn't have + PII
  Tuy nhiên vẫn còn có những trường hợp Modal verbs trong quá khứ sử dụng khác đã được đề cập dưới đây :

  Could and was able to

  Cùng để nói về 1 khả năng nào đó trong quá khứ của mình, hoặc của người khác.
  When I was young, I could run very fast.
  Diễn đạt 1 hành động cụ thể đặc biệt nào đó mà ai đó đã làm trong quá khứ.
  Luckily, Mary was able to help us.

  Must have and can't have
  Diễn đạt một ý kiến của mình theo suy luận logic.(về 1 hành động trong quá khứ)
  I must have left my wallet in the car.( I am sure I did )
  Jim can't have noticed you.( I am sure he didn't )

  May have, might have and could have
  Diễn đạt 1 hành động đã có thể xảy ra hoặc không chắc chắn xảy ra trong quá khứ.
  Jean might have missed the train.( perhaps she did )
  He may not have received the letter.( perhaps he didn't )
  You could have been killed!( it was a possibility )

  Was/Were to have
  Diễn đạt một hành động mà đáng lẽ nó đã phải xảy ra nhưng cuối cùng thì lại không xảy ra.
  He was to have left yesterday.( he was supposed to leave, but he didn't )

  Had to

  Must không có dạng quá khứ, nên chúng ta dùng had to để thay thế.
  Sorry I'm late, I had to take the children to school.
  Dạng nghi vấn là Did you have to?
  Did you have to work late yesterday?

  Should have and ought to have
  Diễn đạt cảm giác của người nói khi đã nhỡ phạm phải 1 sai lầm nào đó trong quá khứ.
  I should have posted this letter yesterday.( I didn't do the right thing )
  You shouldn't have told me the answer.( you were wrong to do so )

  Needn't have and didn't need to
  Có 1 sự khác biệt nhỏ giữa 2 cách dùng này. Hãy so sánh nhé:
  I needn't have arrived at seven. - Tôi đáng nhẽ không cần phải tới lúc 7h, nhưng tôi đã làm.
  ( I arrived at seven, but it wasn't necessary )
  I didn't need to arrive at seven. - Trước đó tôi đã biết mình không phải tới lúc 7h.
  ( we don't know when I arrived - maybe seven or later )
  Nhưng thông thường trong văn nói, người ta thường dùng didn't need to trong cả 2 trường hợp.
  In speech, have is often contracted in the forms in this unit.
  I must've left my wallet in the car

  Must and shall
  Trong câu gián tiếp, must được thay thế bằng must or had to. Shall được thay bằng should.
  __________________
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Modal verbs ở Diễn đàn Date
Tăng điểm IELTS với 30 Phrasal Verbs Luyện tiếng Anh 16/8/2017
Tổng Hợp Phrasal Verbs Thông Dụng Với Take Speaking (Nói) 24/11/2016
Test your Phrasal verbs Luyện tiếng Anh 23/8/2015
Dùng trợ động từ để diễn đạt tình huống trong quá khứ (modal + perfective) Writing (Viết) 13/4/2011
All kinds of modal auxiliary verbs Writing (Viết) 20/4/2010
Modal Verbs Writing (Viết) 20/4/2010

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm liên quan

 1. quá khứ của must

  ,
 2. modal verb o qua khu

Đang tải...
TOP