[MHN17T] 2 năm - 2 years / YinWar | Asvychan Trúc Nguyễn Thanh/ MooYor

AsvychanTrucNgThanh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/8/2020
Bài viết
38
2 năm


Hai năm không ngắn cũng không dài,

Đời người liệu được bao nhiều cái hai năm.

Nhưng mà duyên số đã định sẵn,

Vẫn có một cái hai năm của hai người.
Hai năm với hai cái tên,

Từ tên hai người thành tên một đôi,

Từ tên một đôi hai người,

Thành năm cái tên, mãi bên cạnh nhau.


Hai năm của hai con người,

Từ những kẻ xa lạ bước qua nhau,

Thành hai mảnh ghép vừa vặn,

Không còn thể thiếu hay xa rời nhau.


Hai năm với bao kỷ niệm:

Thăng trầm, vui vẻ, đau buồn, khó khăn.

Nhưng điều may mắn nhất là:

Sau bao nhiêu điều, vẫn là có nhau.


Hai năm bao điều xảy ra:

Khó khăn, mong chờ, nguyện ước, thành công.

Nhờ đó gắn kết hai người:

Anh khỉ Khon Khaen, nhóc Thái Hồng Kông.

Cảm ơn hai năm đã trôi qua!

Gắn kết bao con người lại với nhau.

Tình yêu thật to lớn ngọt ngào!

Bên nhau thật lâu, thêm nhiều cái hai năm.​


Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2021.

Viết tặng YinWar với tư cách là một bé MooYor.

.

2 years


Two years not short neither long,

How many two years will a person’s life has?

But fate is destined already,

Still have a two-year of some two persons.


Two years with two names,

From two person’s names to,

From a two ones couple's names,

Into five names, forever side by side.


Two years of two people,

From strangers passing each other,

Into two fitting pieces,

No longer separate from each other.


Two years with many memories:

Ups and downs, joys, sadnesses, difficulties.

But the luckiest thing is:

After so many things, still have each other.


Two years many things happened:

Difficulties, expectations, wishes, successes.

There by connecting two people:

Monkey Khon Khaen, Thai from Hong Kong kid.Thanks for the two years that have passed!

Bringing how many people together.

Love is so big and sweet!

Together for a long time, more two years.​


Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2021.
 

Đính kèm

  • 2 năm.jpg
    2 năm.jpg
    10,5 KB · Lượt xem: 0
Top