1. navy tiin

  navy tiin Thành viên mới

  Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) và cách dùng

  Định nghĩa:
  - Mệnh đề tính từ (hay còn gọi là mệnh đề quan hệ) là một mệnh đề thực hiện cộng việc của một tính từ trong câu, bổ sung ý nghĩa hoặc định phẩm cho danh từ trong câu.
  - Mệnh đề tính từ được bắt đầu bằng một đại từ liên hệ nên nó còn được gọi là mệnh đề liên hệ (relative clauses)
  Cấu trúc:
  - Cấu trúc cơ bản của mệnh đề tính từ:
  Wh-words + V (+ O)

  Ví dụ:
  The girl who is singing is my lover.
  (Cô gái đang hát là người yêu của tôi.)
  Did you hear what I said?
  (Anh có nghe tôi nói gì không?)
  My office, which is on the second floor, is very small.
  (Văn phòng của tôi rất nhỏ, nó nằm ở lầu hai.)
  Jane works for the company that makes shoes.
  (Jane làm việc cho công ty sản xuất giày.)
  The book which is on the table is mine.
  (Quyển sách đang ở trên bàn là của tôi.)

  Xem các loại mệnh đề quan hệ và cách dùng:
  Tính chất giới hạn của mệnh đề quan hệ
  Mệnh đề quan hệ giới hạn
  Mệnh đề quan hệ không giới hạn
  Mệnh đề quan hệ rút gọn
  ...
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Mệnh đề quan Diễn đàn Date
Mệnh đề quan hệ không khó! Luyện tiếng Anh 7/6/2018
Mệnh đề quan hệ - Part 5 Reading (Đọc) 15/6/2016
Mẹo làm TOEIC Part 5- Mệnh đề quan hệ Reading (Đọc) 22/5/2016
Mệnh Đề Quan Hệ Và Cách Rút Gọn Mệnh Đề Quan Hệ (Relautive Clause) Luyện tiếng Anh 11/5/2016
Mệnh đề Quan hệ trong tiếng Anh Writing (Viết) 22/8/2015
Cách dùng mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) Ngoại ngữ khác 24/5/2013

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP