Mẫu thanh toán tạm ứng

Trong chuyên mục 'Rao Vặt' đăng bởi ngthanhan182, 3/6/2019. — 85 Lượt xem

 1. ngthanhan182

  ngthanhan182 Thành viên mới

  Mẫu thanh toán tạm ứng

  1. Mục đích: Giấy thanh toán tiền tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.

  2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

  – Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Phần đầu ghi rõ ngày, tháng, năm, số hiệu của giấy thanh toán tiền tạm ứng; Họ tên, đơn vị người thanh toán.

  – Căn cứ vào chỉ tiêu của cột A, kế toán ghi vào cột 1 như sau:

  Mục I- Số tiền tạm ứng: Gồm số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết và số tạm ứng kỳ này, gồm:

  + Mục 1: Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết: Căn cứ vào dòng số dư tạm ứng tính đến ngày lập phiếu thanh toán trên sổ kế toán để ghi.

  + Mục 2 : Số tạm ứng kỳ này: Căn cứ vào các phiếu chi tạm ứng để ghi, mỗi phiếu chi ghi 1 dòng.

  Mục II- Số tiền đã chi: Căn cứ vào các chứng từ chi tiêu của người nhận tạm ứng để ghi vào mục này. Mỗi chứng từ chi tiêu ghi 1 dòng.

  Mục III- Chênh lệch: Là số chênh lệch giữa Mục I và Mục II.

  + Nếu số tạm ứng chi không hết ghi vào dòng 1 của Mục III.

  + Nếu chi quá số tạm ứng ghi vào dòng 2 của Mục III.

  – Sau khi lập xong giấy thanh toán tiền tạm ứng, kế toán thanh toán chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc doanh nghiệp duyệt. Giấy thanh toán tiền tạm ứng kèm theo chứng từ gốc được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán.
  Tải về mẫu ở đây : https://jobpro.vn/mau-de-nghi-thanh-tam-ung-de-nghi-thanh-toan-n621.html
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP