[Lyrics] Over And Over - Madonna

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Hurry up, I just can't wait
I gotta do it now I can't be late
I know I'm not afraid I gotta get out the door
If I don't do it now I won't get anymore
You try to criticize my drive
If I lose I don't feel paralyzed
It's not the game it's how you play
And if I fall I get up again now


Chorus:

I get up again, over and over
I get up again, over and over
I get up again, over and over
I get up again, over and over

Got past my first mistake
I'll only give as much as I can take

You're never gonna see me

I'm never gonna stop 'till I get my fill
It doesn't matter who you are
It's what you do that takes you far
And if at first you don't succeed
Here's some advice that you should heed

I'm not afraid to say I hear a different beat, oh
And I'll go out in the street, yeah

And I will shout it again
From the highest mountain

Hurry up x3

Hurry up, I just can't wait
I gotta do it now I can't be late
I know I'm not afraid I gotta get out the door
If I don't do it now I won't get anymore
You try to criticize my drive

If I lose I don't feel paralyzed
It's not the game it's how you play
And if I fall I get up again now

Ah, ah, ah, ah, ah, ah
Shout it, shout it, shout it, ah
Over and over
Nhanh lên, tôi không thể đợi thêm

Tôi phải làm nó ngay bây giờ, tôi không thể bị trễ
Tôi biết tôi không sợ và tôi phải ra ngoài
Nếu tôi không làm ngay bây giờ, tôi sẽ không có gì
Bạn cố gắng để chỉ trích đời tôi
Nếu tôi thua cuộc, tôi sẽ không cảm thấy khó chịu
Đó đâu phải là trò chơi mà là cách bạn chơi như thế nào
Và nếu tôi ngã tôi sẽ đứng lên lần nữa

Tôi sẽ đứng dậy lần nữa, rồi lần nữa

Tôi sẽ đứng dậy lần nữa, rồi lần nữa
Tôi sẽ đứng dậy lần nữa, rồi lần nữa
Tôi sẽ đứng dậy lần nữa, rồi lần nữa

Đã nhận lấy quá khứ sai lầm đầu tiên của tôi
Tôi sẽ chỉ cho đi nhiều như tôi có thể mất
Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi đứng

Tôi sẽ không dừng lại cho tới khi thỏa mãn ước muốn

Vấn đề không phải bạn là ai
Mà là việc làm của bạn có thể đưa bạn tới đâu
Và nếu lần đầu tiên bạn không thành công
Đây sẽ là một vài lời khuyên bạn nên chú ý

Tôi không sợ để nói rằng tôi nghe thấy một tiếng nhạc khác. oh
Và tôi sẽ đi ra ngoài trên con đường, yeah
Và tôi sẽ hét lên một lần nữa
Từ ngọn núi cao nhất


Nhanh lên x3

Nhanh lên, tôi không thể đợi thêm
Tôi phải làm nó ngay bây giờ, tôi không thể bị trễ
Tôi biết tôi không sợ và tôi phải ra ngoài
Nếu tôi không làm nó ngay bây giờ, tôi sẽ không có gì
Bạn cố gắng để chỉ trích đời tôi
Nếu tôi thua cuộc, tôi sẽ không cảm thấy khó chịu
Đó đâu phải là trò chơi mà là cách bạn chơi như thế nào

Và nếu tôi ngã tôi sẽ đứng lên lần nữa

Hét lên điều đó x3
Lần nữa, lần nữa

 
Quay lại
Top