[Lyrics] Don't Believe You're Leaving - SMiLE.dk

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Don't believe you're leaving...
Baby you've been dreaming...
I would never let you go

If I had x-ray eyes
Then maybe it would show
Just what was on your mind
'Cause baby I don't know

Why would you want to go

So you could go to ground
And you could hide away
Or you could blow me down (me down, me down)
But baby I'd get up and catch you anyway

You better walk my line
Or baby you ain't going nowhere


Don't believe you're leaving
I would never let you
Baby you've been dreaming
How could I forget you
Don't believe you're leaving
Ever since we met
You gave my life a meaning
I would never let you go


I would never let you go
Oh no, oh no

Hey baby this ain't bad
No need to lose your trust
You know you should be glad
Just keep your mind on us
Don't be so serious

You better walk my line

Or baby you ain't going nowhere

Don't believe you're leaving
I would never let you
Baby you've been dreaming
How could I forget you
Don't believe you're leaving
Ever since we met
You gave my life a meaning

I would never let you go

Oh no, oh no
I would never let you go
Oh no, oh no

You better walk my line
Or baby you ain't going nowhere

Don't believe you're leaving

I would never let you
Baby you've been dreaming
How could I forget you
Don't believe you're leaving
Ever since we met
You gave my life a meaning
I would never let you...

Don't believe you're leaving

I would never let you
Baby you've been dreaming
How could I forget you
Don't believe you're leaving
Ever since we met
You gave my life a meaning
I would never let you go

Oh no, oh no

I would never let you go
Oh no, oh no
I would never let you go
Không thể tin là anh đang rời xa em...
Anh yêu, anh đã mơ mộng ...
Em sẽ không bao giờ để anh ra đi

Nếu như em có đôi mắt tia x

Như vậy, nó có thể cho thấy
Những gì tồn tại trong tâm trí anh
Vì anh yêu em không biết
Tại sao anh lại muốn ra đi

Vậy, anh có thể đi trên mặt đất
Và anh có thể trốn đi
Hoặc anh có thể thổi bay em đi (em gục ngã. em gục ngã)
Nhưng anh yêu em sẽ đứng lên và bắt lấy anh bằng bất cứ giá nào


Tốt hơn cả là anh hãy đi trên con đường của em
Hoặc anh yêu, anh sẽ không phải là đi đâu cả

Không thể tin là anh đang rời xa em
Anh yêu, anh đã mơ mộng
Em sẽ không bao giờ để anh ra đi
Làm thế nào để em có thể quên được anh
Không thể tin là anh đang rời xa em

Kể từ khi chúng ta gặp nhau
Anh đã khiến cho cuộc sống em thật ý nghĩa
Em sẽ không bao giờ để anh ra đi

Em sẽ không bao giờ để anh ra đi
Oh no, oh no

Này anh yêu điều này không xấu
Không cần phải đánh mất lòng tin của anh
Anh biết anh sẽ sung sướng

Chỉ cần giữ cho tâm trí của anh nghĩ về chúng ta
Đừng nên nghiêm trọng quá

Tốt hơn cả là anh hãy đi trên con đường của em
Hoặc anh yêu, anh sẽ không phải là đi đâu cả

Không thể tin là anh đang rời xa em
Anh yêu, anh đã mơ mộng
Em sẽ không bao giờ để anh ra đi
Làm thế nào để em có thể quên được anh

Không thể tin là anh đang rời xa em
Kể từ khi chúng ta gặp nhau
Anh đã khiến cho cuộc sống em thật ý nghĩa
Em sẽ không bao giờ để anh ra đi

Oh no, oh no
Em sẽ không bao giờ để anh ra đi
Oh no, oh no

Tốt hơn cả là anh hãy đi trên con đường của em

Hoặc anh yêu, anh sẽ không phải là đi đâu cả

Không thể tin là anh đang rời xa em
Anh yêu, anh đã mơ mộng
Em sẽ không bao giờ để anh ra đi
Làm thế nào để em có thể quên được anh
Không thể tin là anh đang rời xa em
Kể từ khi chúng ta gặp nhau
Anh đã khiến cho cuộc sống em thật ý nghĩa

Em sẽ không bao giờ cho phép...

Đừng tin rằng bạn đang để lại
Tôi sẽ không bao giờ cho phép bạn
Baby bạn đã được thơ mộng
Làm thế nào tôi có thể quên bạn
Đừng tin rằng bạn đang để lại
Kể từ khi chúng tôi đã gặp
Bạn đã cho cuộc sống của tôi một ý nghĩa

Tôi sẽ không bao giờ để anh ra đi

Oh no, oh no
Em sẽ không bao giờ để anh ra đi
Oh no, oh no
Em sẽ không bao giờ để anh ra đi

 
Quay lại
Top