[Lyrics] Leaving On A Jet Plane - Aerosmith

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I'm... I'm...

All my bags are packed, I'm ready to go
I'm standin' here outside your door
I hate to wake you up to say goodbye

But the dawn is breakin', it's early morn
The taxi's waitin', he's blowin' his horn
Already I'm so lonesome I could die

So kiss me and smile for me
Tell me that you'll wait for me
Hold me like you'll never let me go

'Cause I'm leaving on a jet plane
I don't know when I'll be back again
Oh, babe, I hate to go

I'm...

There's so many times I've let you down
So many times I've played around
I'll tell you now, they don't mean a thing

Every place I go, I think of you
Every song I sing, I sing for you
When I come back I'll wear your wedding ring

So kiss me and smile for me
Tell me that you'll wait for me
Hold me like you'll never let me go

'Cause I'm leaving on a jet plane
I don't know when I'll be back again
Oh, babe, I hate to go

Now the time has come to leave you
One more time, oh, let me kiss you
And close your eyes and I'll be on my way

Dream about the days to come
When I won't have to leave alone
About the times that I won't have to say...

Oh, kiss me and smile for me
Tell me that you'll wait for me
Hold me like you'll never let me go

'Cause I'm leaving on a jet plane
I don't know when I'll be back again
Oh, babe, I hate to go

And I'm leaving on a jet plane
I don't know when I'll be back again
Oh, babe, I hate to go

But I'm leaving on a jet plane
(Ah ah ah ah)
Leaving on a jet plane
(Ah ah ah ah)
Leaving on a jet plane
(Ah ah ah ah)
Leaving on a jet plane
(Ah ah ah ah)
Leaving on a jet plane
(Ah ah ah ah)
Leaving on a jet plane
(Ah ah ah ah)
Leaving on a jet plane
(Ah ah ah ah)
Leaving on a jet plane
(Ah ah ah ah)
(Leaving) On a jet plane
Hành lý của anh đã đóng kiện hết rồi, anh đã sẵn sàng lên đường
Anh đang đứng ngoài cửa nhà em đây
Anh ghét phải đánh thức em dậy để nói lời từ biệt

Nhưng ánh bình minh đang hé lộ buổi sáng sớm
Xe taxi đang chờ, ông ta đang bóp kèn inh ỏi
Anh hầu như quá cô đơn quá chừng

Vậy thì hãy hôn anh và cười vì anh
Nói với anh rằng em sẽ chờ đợi anh
Ôm anh như em sẽ không bao giờ buông ra

Vì anh sắp phải đi trên một chuyến phản lực
Anh không biết lúc nào anh sẽ trở về
Ôi, em ơi, anh ghét phải đi lắm

Có nhiều lần anh làm em thất vọng
Rất nhiều lần anh lăng nhăng đây đó
Giờ đây anh thú thật cùng em, chúng chả có ý nghĩa gì

Mọi nơi anh đi, anh nghĩ về em
Mọi bài anh hát, anh hát tặng em
Khi anh trở về anh sẽ mang nhẫn cưới cho em

Vậy thì hãy hôn anh và cười vì anh
Nói với anh rằng em sẽ chờ đợi anh
Ôm anh như em sẽ không bao giờ buông ra

Vì anh sắp phải đi trên một chuyến phản lực
Anh không biết lúc nào anh sẽ trở về
Ôi, em ơi, anh ghét phải đi lắm

Giờ đã đến lúc phải xa em rồi
Một lần nữa, ôi, hãy để anh hôn từ biệt em
Hãy nhắm mắt lại đi và anh sẽ lên đường

Mơ về một những ngày sẽ đến
Khi anh không phải rời xa một mình
Về những lúc mà anh không phải nói…

Vậy thì hãy hôn anh và cười vì anh
Nói với anh rằng em sẽ chờ đợi anh
Ôm anh như em sẽ không bao giờ buông ra

Vì anh sắp phải đi trên một chuyến phản lực
Anh không biết lúc nào anh sẽ trở về
Ôi, em ơi, anh ghét phải đi lắm

Và anh sắp phải đi trên một chuyến phản lực
Anh không biết lúc nào anh sẽ trở về
Ôi, em ơi, anh ghét phải đi lắm

Anh sắp phải ra đi trên một chuyến phản lực
(Ah ah ah ah)
[x9]

 
×
Quay lại
Top