1. Linh Nhi

  Linh Nhi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Lý thuyết và bài tập quy tắc phát âm "ed" có đáp án

  Lý thuyết và bài tập quy tắc phát âm "ed" có đáp án đưa ra cái nhìn tổng quát và cụ thể nhất về cách phát âm từ vựng Tiếng Anh thì quá khứ. Bài tập thực hành được đưa ra sau phần lý thuyết và có đáp án đi kèm, giúp bạn ôn tập hiệu quả.

  (Trích một phần tài liệu)

  [​IMG]

  Pronouncing “ed” Endings

  • “ed” endings may be pronounced in one of the following three ways:

  1) t 2) id 3) d

  Note: There are several exceptions to the rules explained below. Each of the following words do not follow the “ed” ending rules. For these words, the “ed” ending is pronounced like “id”.

  aged dogged ragged

  blessed learned wicked

  crooked naked wretched

  1) “ed” endings are pronounced “t” if the end of the word sounds like:

  K, S, Ch, Sh, F, P, Th

  Example: I helped my mom make cookies yesterday.

  • In this example, the end of the word “help” sounds like P. So, the “ed” ending is pronounced “t”.

  Directions: Write your own sentences that use “ed” endings that sound like “t”.

  1) _____________________________________________________________________

  2) _____________________________________________________________________

  2) “ed” endings are pronounced “id” if the end of the word sounds like:

  T or D

  Example: I wanted to go to the beach last weekend.

  • In this example, the end of the word “want” sounds like T. So, the “ed” ending is pronounced “id”.

  Directions: Write your own sentences that use “ed” endings that sound like “id”.

  1) _____________________________________________________________________

  2) _____________________________________________________________________

  3) “ed” endings are pronounced “d” for all other ending sounds:

  A, B, E, G, H, I , J, L, M, N, O, Q, R, U, V, W, X, Y, Z

  Example: I played soccer this afternoon.

  • In this example, the end of the word “play” sounds like Y. So, the “ed” ending is pronounced “d”.

  Directions: Write your own sentences that use “ed” endings that sound like “d”.

  1) _____________________________________________________________________

  2) _____________________________________________________________________

  Directions: Pronounce the following “ed” endings. Write (T) for a “t” sound, (ID) for an “id” sound, and (D) for a “d” sound.

  Example: We wrapped the Christmas presents last night. ____T____

  1) I laughed at the joke. __________
  2) Our work is finished. __________
  3) The snake killed the mouse. __________
  4) The teacher helped the student. __________
  5) When I was younger, I wanted to walk on the moon. __________
  6) We hiked to the top of the mountain. __________
  7) James rented his apartment. __________
  8) We can’t go swimming because the pool is covered. __________
  9) That old house is haunted. __________
  10) We hunted for her keys, but could not find them. __________

  Trên đây là một phần tài liệu, các bạn có thể tham khảo thêm các phần khác bằng cách tải bản đầy đủ một cách hoàn toàn miễn phí tại phần đính kèm bên dưới.
  Chúc các bạn học tốt :)

   

  Các file đính kèm:

Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP