Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
Đúng như tên gọi của nó với 40 bài học tương ứng với 40 chủ đề !!


- Practical Topics These units provide models of key dialogues for surviving and building relationships in today's English-speaking societies.

Conversation Starters
Unit 1: Introductions 1 - Informal
Unit 2: Introductions 2 - Name Pronunciation
Unit 3: Introductions 3 - Formal
Unit 4: Friends in Common
Unit 5: Country of Origin
Unit 6: Where Do You Come From?
Unit 7: Your Family
Unit 8: What Languages Do You Speak?
Unit 9: Favorite Things
Unit 10: What do you do?

Getting Around
Unit 11: Telling the Time
Unit 12: Timetables and Schedules
Unit 13: Using a Map
Unit 14: Taking a Taxi
Unit 15: Taking a Train
Unit 16: Taking a Bus
Unit 17: Making Arrangements
Unit 18: Buildings and Landmarks
Unit 19: Buying Train Tickets
Unit 20: Buying Bus Tickets

- Campus Topics These units give examples of language and situations commonly found in Western university campuses.

Telephone Conversations
Unit 21: Calling a Friend - Arrangement
Unit 22: Travel Agent
Unit 23: Movie Ticket Reservation
Unit 24: Hotel Reservation
Unit 25: Emergency
Unit 26: Ordering Pizza
Unit 27: Doctor's Appointment
Unit 28: International Phone Calls
Unit 29: Restaurant Reservation
Unit 30: Leaving a Message / Voice Mail

Assignments
Unit 31: Researching a Paper
Unit 32: Submitting a Paper
Unit 33: Doing Homework
Unit 34: Choosing a Topic

Classes
Unit 35: Study Partners
Unit 36: Attending Class

Short Talks
Unit 37: Short Talk 1 - Planetology
Unit 38: Short Talk 2 - Sigmund Freud
Unit 39: Short Talk 3 - Earth Formation
Unit 40: Short Talk 4 - English Etymology


Nhớ cho cảm nhận nhé !! :)
 
Hiệu chỉnh:

vuvuong_27

Thành viên mới
Tham gia
2/4/2011
Bài viết
1
Tại sao mình cài đặt Flash rồi mà nó vẫn không hiện ra cái mp3 hè? Làm sao nghe được?
 

dangbich

Thành viên mới
Tham gia
14/9/2011
Bài viết
2
talking

Xin chào Vũ Vương, mình rất vui được gia nhập vào kênh sinh viên dù mình là giáo viên nhưng học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các bạn sinh viên.Rất tiếc vấn đề bạn hỏi mình không biết. Bạn thử hỏi các bạn khác xem sao.Chúc bạn vui vẻ.
 
Top