[Lưu trữ] Ổ Spam của box DC Fanfic Version 01

Luca_chan Thay hoàn toàn thì có thể, còn nếu sử dụng máy trợ tim thì nên tránh xa thiết bị điện tử
 
Á, ý em là ng này chưa thay tim. Nhưng bệnh đến mức cần thay tim mới sống được ấy. Mang trong mình trái tim bị hỏng nặng đến thế có được sử dụng đt hay mt không? Tại sao? Ô.ô
 
Quay lại
Top