[Lưu trữ] Ổ Spam của box DC Fanfic Version 01

Ờ mà hình như em với Nhi là nhỏ tuổi nhất thì phải,toàn là 11tuổi mà.
 
@Rika_DC
=)) Ai muốn vào bang phái biến thái và gian tà thì phải trên 14 tuổi bởi vì sẽ có... @#%$*&^@&^%$&^$#&%^%#
Có cái... gì cơ...? =))
Chap mới chưa xong =)) Đêm nay hoặc mai nhá =)) =))
@/////// Hãy gọi một tiếng sư phụ đi nào =)) Vào wall sư phụ ra mắt các sư muội và sư tỷ đi dt =)) =))
 
Quay lại
Top